• Câu hỏi:

  Bước đầu tiên trong quy trình thực hành sản xuất TAHH nuôi cá cần làm gì ? 

  • A. Kiểm tra chất lượng
  • B. Chuẩn bị nguyên liệu
  • C. Lựa chọn công thức
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Bước 1. Lựa chọn công thức thức ăn hỗn hợp

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC