RANDOM
 • Câu hỏi:

  Biết khi bắn một electron với vận tốc \(v = {2.10^5}m/s\) vào điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức của điện trường . Cường độ điện trường \(E = {10^4}V/m\) . Để electron chuyển động thẳng đều trong điện trường, ngoài điện trường còn có từ trường . Tính độ lớn vecto cảm ứng từ của từ trường.

  • A. \({3.10^{ - 3}}T\)
  • B. \({5.10^{ - 3}}T\)
  • C. \({3.10^{ - 2}}T\)
  • D. \({5.10^{ - 2}}T\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Electron chuyển động thẳng đều thì : \({\vec F_d} + {\vec F_t} = 0\, \to \,{\vec F_d} =  - {\vec F_t}\)

   q < 0 → \({\vec F_d}\) và \({\vec F_t}\) ngược chiều .

  • Áp dụng quy tắc bàn tay trái để xác định chiều của \(\vec B\)

  • Về độ lớn : \(evB{\rm{ }} = \left| e \right|E \to B = {5.10^{ - 2}}T\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA