AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là khi nói về lực Lo-ren-xơ:

  • A. Vuông góc với từ trường.
  • B. Vuông góc với vận tốc.
  • C. Không phụ thuộc vào hướng của từ trường.
  • D. Phụ thuộc vào dấu của điện tích.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Lực Lo-ren-xơ  \(f = {q_0}vBsin\alpha {\rm{ }}\) phụ thuộc vào hướng của từ trường.

  ⇒ Đáp án C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>