AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một ion theo quỹ đạo tròn bán kính R trong một mặt phẳng vuông góc với các đường sức từ trường đều. Khi độ lớn vận tốc tăng gấp đôi thì bán kính quỹ đạo là bao nhiêu?

  • A. 0,5R
  • B. R
  • C. 2R
  • D. 4R

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Theo công thức R = , khi tăng gấp đôi thì R tăng gấp đôi. R' = 2R.

  ⇒ Đáp án C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>