ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Biện pháp nào giúp bảo vệ và phát triển nguồn thức ăn tự nhiên?

  • A. Bón phân vô cơ
  • B. Bón phân hữu cơ
  • C. Thay nước khi cần thiết
  • D. Tất cả các biện pháp trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Tất cả các biện pháp trên

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14672

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON