YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Bằng kiến thức về phân bón hoá học, em hãy giải thích câu tục ngữ:

  “Lúa chiêm lấp ló đầu bờ

  Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên”

  Lời giải tham khảo:

  Giải thích câu tục ngữ:

  Tiếng sấm (tia lửa điện), là tác nhân giúp cho N2 kết hợp với O2 theo phản ứng: N2 + O2 ⇔ 2NO

  NO kết hợp với O2 trong không khí theo phản ứng: 2NO + O2 → 2NO2

  NO2 kết hợp với O2 không khí và nước mưa theo phản ứng: 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

  Trong H2O, HNO3 bị phân li tạo ra ion NO3-, là đạm nitrat, có tác dụng kích thích sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 82225

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON