YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ann hoped________to join the club, she could make important business contacts there.

  • A. inviting
  • B. being invited
  • C. to invite
  • D. to be invited

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 44854

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 11

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON