YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  a) Viết công thức tính khối lượng chất, thể tích chất khí (đktc) theo số mol chất.

  b) Hãy tính khối lượng và thể tích (đktc) của 0,25 mol khí NO2.

  Lời giải tham khảo:

  a) Viết đúng mỗi công thức tính

  - Công thức tính khối lượng khi biết số mol: m = n x M (gam).

  - Công thức tính thể tích chất khí (đktc) khi biết số mol: V = n x 22,4 (lít).

  b) mNO2 = 0,25 x 46 = 11,5 gam.

  VNO2 = 0,25 x 22,4 = 5,6 lít.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99582

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON