YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  a. Thế nào môi trường nuôi cấy không liên tục và nuôi cấy liên tục?

  b. Trình bày sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục?

  Lời giải tham khảo:

  a. - Nuôi cấy không liên tục: là môi trường nuôi cấy không được bổ sung chất dinh dưỡng và không được lấy đi các sản phẩm chuyển hóa vật chất.

  - Nuôi cấy liên tục: là môi trường nuôi cấy được bổ sung chất dinh dưỡng và  lấy đi các sản phẩm chuyển hóa vật chất.

  b.

  Các pha

  Đặc điểm

  Pha tiềm phát

  (lag)

  Vi khuẩn thích nghi với môi trường, số lượng tế bào trong quần

  thể chưa tăng. Enzim cảm ứng được hình thành để phân giải cơ

  chất.

  Pha lũy thừa

  (log)

  Vi khuẩn sinh trưởng với tốc độ lớn nhất và không đổi, số lượng

  tế bào trong quần thể tăng lên rất nhanh.

  Pha cân bằng

  Số lượng vi khuẩn trong quần thể đạt đến cực đại và không đổi

  theo thời gian, vì số lượng tế bào sinh ra bằng số lượng tế bào

  chết đi.

  Pha suy vong

  Số tế bào trong quần thể giảm dần do tế bào trong quần thể bị

  phân hủy ngày càng nhiều, chất dinh dưỡng cạn kiệt, chất độc hại

  tích lũy quá nhiều.

   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80824

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON