ADMICRO
VIDEO
 • Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best fits the blank space in each sentence.

  Câu hỏi:

  ~ “Do you think reading books is a good hobby?”   ~  “...........”

  • A. I believe you’re right. 
  • B. In my judgement, you should read more.
  • C. Certainly. It’s much better than playing games.
  • D. It’s alright.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 23136

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 10

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON