ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

   Chọn ý sai

  • A. Hai đoạn thẳng đối xứng với nhau qua một điểm thì chúng bằng nhau
  • B. Hai góc đối xứng với nhau qua một điểm thì chúng bằng nhau
  • C. Hai đường thẳng đối xứng với nhau qua một điểm thì chúng bằng nhau
  • D. Hai đtam giác đối xứng với nhau qua một điểm thì chúng bằng nhau
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 39097

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1