YOMEDIA
 • Câu hỏi:

   Chọn ý sai

  • A. Hai đoạn thẳng đối xứng với nhau qua một điểm thì chúng bằng nhau
  • B. Hai góc đối xứng với nhau qua một điểm thì chúng bằng nhau
  • C. Hai đường thẳng đối xứng với nhau qua một điểm thì chúng bằng nhau
  • D. Hai đtam giác đối xứng với nhau qua một điểm thì chúng bằng nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>