AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình nào dưới đây có tâm không phải là giao điểm của hai đường chéo

  • A.  Hình bình hành
  • B.  Hình chữ nhật
  • C.  Hình thang
  • D.  Hình thoi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>