YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Cho bảng phân bố tần số:

  Tiền thưởng (triệu đồng ) cho cán bộ và nhân viên trong một công ty:

  Tiền thưởng

  2    

  3   

  4  

  5    

   6     

  Cộng

  Tần số

  5

  15

  10  

  6

  7

  43

   

    Mốt của bảng  phân bố tần số đã cho là:   

  • A. 4
  • B. 2
  • C. 15
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 74437

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON