Thành ngữ Tiếng Anh về Tình Bạn

Thành ngữ Tiếng Anh về Tình Bạn

bởi NL LK ngày 17/06/2017

các câu thành ngữ tiếng anh về tình bạnheartheart

Theo dõi (2)

Câu trả lời (1)

 • Câu thành ngữ về TÌNH BẠN

  1. A good laugh is sunshine in a house
  Một tiếng cười vui vẻ là ánh nắng mặt trời trong nhà
  2. To like and dislike the same thing, that is indeed true friendship
  Yêu và ghét cùng một thứ, đó mới chính là tình bạn thật sự
  3. Be slow in choosing a friend, slower in changing
  Hãy từ từ chọn bạn, khi thay bạn cũng phải từ từ hơn
  4. No man is whole of himself, his friends are the rest of him
  Không ai toàn diện được, bạn bè là phần mà ta còn thiếu
  5. Friends are people you can talk to without words, when you have to
  Bạn bè là những người mà khi cần ta có thể nói chuyện với họ không phải dùng đến lời nói
  6. Love-respect-loyalty, that surely is what true friendship is all about
  Tình yêu - lòng kính trọng - sự trung thành, chắc chắn đó là những điều mà một tình bạn chân thực phải chứa đựng
  7. It is one of the blessings of old friend that you can afford to be stupid with them
  Điều sung sướng của bạn thâm tình là mình không ngại tỏ rõ sự ngu ngốc của mình
  8. True friendship continues to grow , even over the longest distance . Same goes for true love .
  Tình bạn thật sự vẫn tiếp tục phát triển , dù qua khoảng cách xa nhất . Tình yêu thật sự cũng thế .
  9. True friendship continues to grow, even over the longest distance . Same goes for true love.
  Tình bạn thật sự vẫn tiếp tục phát triển, dù qua khoảng cách xa nhất. Tình yêu thật sự cũng thế .
  10. You should always leave loved ones with loving words. It may be the last time you see them.
  Bạn nên luôn nói với những người bạn yêu thương bằng những từ bạn yêu thương. Vì có thể đó là lần cuối cùng bạn được nhìn thấy họ.
  11. I believe you can keep going long after you can't.
  Tôi tin rằng bạn có thể tiến đi rất xa sau khi bạn nghĩ rằng bạn không thể.
  12. Because you're my best friend, and I can do anything or nothing and we have the best time together.
  Vì bạn là người bạn tốt nhất của tôi, nên cho dù tôi có thể làm bất kỳ cái gì , hay là không làm gì cả thì chúng ta vẫn luôn vui vẻ khi ở cạnh nhau .
  13. Sometimes the people you expect to kick you when you're down, will be the ones who help you get back up.
  Đôi khi những người mà bạn nghĩ là sẽ đá bạn khi bạn ngã, lại chính là người sẽ giúp bạn đứng dậy.

  bởi Hoai Hoai ngày 18/07/2017
  Like (1)
Gửi câu trả lời Hủy