Hỏi đáp Toán Học Lớp 11

 • Cho phép vị tự tâm Obieens M thành N sao cho OM=3 ON .Khi đó tỉ số vị tự là ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1. A. Có phép đối xứng tâm có 2 điểm biến thành chính nó.                                     B. Phép đối xứng tâm có đúng một điểm biến thành chính nó.                                     C. Phép đối xứng tâm không có điểm nào biến thành chính nó.                                    D. Có phép đối xứng tâm có vô số điểm biếng thành chính nó.                                    2. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình  đó phải là đường tròn.                               B. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm những đường tròn đồng tâm.                                                C. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm hai đường thẳng  vuông góc.                                                 D. Đường tròn là hình có vô số trục đối xứng

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1. Hình gồm 2 đường tròn có tâm và bán kính khác nhau có bao nhiêu trục đối xứng.     A. Một.    B. Không có.    C. Vô số.      D. Hai.                                             2. Có bao nhiêu phép tinh tiến biến một đường tròn cho trước thành chính nó       A. Một     B. Vô số    C. Hai    D. Không có      3. Cho 2 đường thẳng song song d và m. Có bao nhiêu phép vị tự tỉ số k= 100 biến đường d thành m .      A. Ko có phép nào B. Có duy nhất 1 phép    C. Có hai phép   D. Vô số

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B, BC=a, SA vuông góc với mp(ABC) và SA=2a. tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và AC

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt đáy và SA=2a. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của SB, SC, SD. tính khoảng cách giữa các cặp đường thẳng:

  a) SD và BC

  b) AD và CM

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB=a, AD=2a, AA’=3a.Gọi M,N,P lần lượt
  là trung điểm của BC, C’D’ và DD’.Tính khoảng cách từ A đến mp(MNP)?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hình học 11

  bởi Mai Mai ngày 17/10/2017

  ảnh của đường tròn (T): (x-3)+ (y+1)2= 36 qua phép vị tự tâm I tỉ số 2/3 vs I là tâm của (T) là đường tròn có pt

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • x+y+Z=1000

  tìm x y z

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • su dung may tinh casio

  bởi nguyen quynhhoa ngày 14/10/2017

  tim tap xac dinh cua ham so luong giac bang may tinh casio fx-570vn plus  bang mode7

  neu cac buoc   may tinhcasio 570 vn có g(x) thi phai lam the nao            vi sao lam theo cac buoc cung bi vo nghiem 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • phương trình 1+cosx=m có đúng 2 nghiệm x\epsilon ( \pi/2 ; 3\pi/2) khi và chỉ khi 

  Theo dõi (0) 9 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • gọi A là tập các số có 6 chữ số khác nhau được lập từ các số {1,2,3,4,5,6}. từ A chọn ra một số, xác suất số đó bé hơn 43200

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho em hỏi :

  bởi Hoàng Thu Quý Quý ngày 28/09/2017

  cos 2 x - sinx = cos3x - cos4x

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy