n là số chẵn hay số lẽ

n là số chẵn hay số lẽ

bởi Võ Thị Hồng Phượng ngày 22/08/2017

viết chương trình nhập vào 1 số n.nlà số chẵn hay số lẽ

 

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • Tin8........

  bởi 페 이지 ngày 08/01/2018 |   0 Trả lời

  muốn thoát khỏi vòng lặp vô hạn trong Pascal thì ta làm như thế nào?

 • Viết chương trình nhập 1 số nguyên a và kiểm tra xem số đó là chẵn hay lẻ

  1.  Biến là gì? Nêu sự giống và khác nhau của biến và hằng? Cho ví dụ về khai 

  báo biến và hằng?

 • Tin học lớp 8

  bởi Lê Tâm ngày 05/12/2017 |   0 Trả lời

  Viết chương trình Pascal tính tổng tiền của khách với chính sách khuyến mại như sau:

  Nếu mua trên 200000 được khuyến mại 40% .Ngược lại được khuyến mại 20%

  Giúp mình với mình đang cần gấp

 • Excel - hàm

  bởi Trang Han Nhat ngày 11/11/2017 |   0 Trả lời

  *) Tính Tiền chiết khấu như sau:

   Tiền chiết khấu = Đơn giá * Số lượng * Phần trăm chiết khấu.

   Với: phần trăm chiết khấu là 5% nếu số lượng > 10,

           phần trăm chiết khấu là 2% nếu 8 <= số lượng <= 10,

           phần trăm chiết khấu là 1% nếu 5 <= số lượng <8,

           phần trăm chiết khấu là 0 nếu số lượng < 5."

  Please ghi cách tính Tiền chiết khấu dùm

 • làm sao đẻ thay đổi biến tron chươngs trình chỉ giùm mình vơi