Hỏi đáp Lịch Sử Lớp 11

 • lịch sử 11

  bởi kiều anh ngày 13/12/2017

  Vì sao nói hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất lại là nguy cơ dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ 2 mọi người trl giúp mk vs ạ

   

  Theo dõi (0) 26 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • sử 11..............

  bởi Pham Anh ngày 08/12/2017

  1. Làm sáng tỏ nhận định về hệ thống Vécxai - Oasinhton đã thiết lập quan hệ hoà bình giữa các nước tư bản trong thời gian này chỉ là tạm thời và mong manh.

  2. Khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 dẫn tới nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới. Ý kiến đó đúng hay sai? Vì sao? Hãy phân tích, làm rõ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sử 11..........

  bởi Pham Anh ngày 08/12/2017

  Đánh giá tác động, ý nghĩa của CM tháng Mười Nga với TG và với Việt Nam. Phản tích ý nghĩa và liên hệ với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nước Đức (1918 - 1939)

  bởi Pham Anh ngày 04/12/2017

  Nguyên nhân vào ngày 30 - 1 - 1933 Hít - le lên làm Thủ tướng nước Đức đánh dấu sự thắng thế của chủ nghĩa phát xít?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trật tự thế giới mới và cuộc khủng hoảng KT 1929 - 1933?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • CM tháng 10 Nga

  bởi Pham Anh ngày 04/12/2017

  Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở Liên Xô vào những năm nào? Hồ Chí Minh đánh giá về CM tháng 10 Nga như thế nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • CM tháng 10 Nga

  bởi Pham Anh ngày 04/12/2017

  Ý nghĩa đối với nước Nga và đối với TG của CM tháng 10.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • CM tháng 10 Nga

  bởi Pham Anh ngày 04/12/2017

  Vì sao nói CM tháng 2 - 1917 là CM dân chủ tư sản kiểu mới?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giải giúp mình

  bởi Ninh Nguyễn ngày 29/11/2017

  tại sao năm 1933 mĩ lại thiết lập quan hệ ngoại giao với liên xô vì mục đích gì ???

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • lịch sử 11

  bởi Vân Trần Ngọc ngày 16/11/2017

  sự kiện nào đánh dấu cuộc chiến tranh thế giới thứ 1 (1914-1918) kết thúc?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Các công ti độc quyền đầu tiên ở Nhật ra đời trong các ngành kinh tế nào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhật Bản sử 11

  bởi Trương Nhi ngày 30/10/2017

  Nam 1854 xảy ra sự kiện gì ở nhật

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy