Hỏi đáp Hóa Học Lớp 11

 • một ankan có 12 nguyến tử H trong phân tử . xác định công thức phân tử 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bai tạp vè muôi a xit

  bởi tran jhj ngày 09/01/2018

  cho 15,3g hợp chất X ( có 2 nguyên tố) vào dung dịch KHCO3. Phản ứng xong được chất kết tủa và dung dịch Y chứa 2 bazo kiêm có số mol bằng nhau. Cho tiếp 0,5 mol K2CO3 vao ung dịch Y phản ứng xonglượng kết tủa tăng thêm và  được dung dịch Z chỉ còn a mol 1 bazo kiềm duy nhất

  1. Tìm chất X rồi viết phương trình minh họa?

  2, tính khối lượng chất kết tủa và tính a?

  3, Chất X để ngoài không khí thấy khối lượng tăng. giải thích?

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • nhan xet nao ve N2 la sai

  bởi Lê Giang ngày 29/12/2017

  nhan xet nao ve N2 la sai

  A: o dieu kien thuong N2 la vhat khi        B:phan ttu N2 co chua kien ket ba

  C:khi N2 tan rat tot trong nuoc               D:khi N2 khong duy tri su chay va ho hap

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hogffdgfdg

  bởi Jee Thu ngày 24/12/2017

  Cho 2..8g hổn hợp Al, Fe tác dụng vừa đủ với 0.896l dung dịch HNO3 dacsau phản ứng thu được 6,72 lit khí NO(đ?tinh thanh phan phan tramve khoi liong cua bac va dong lan luot la

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cả nhà giải giúp mk với:

  Bài 1:Hòa tan hết m (g) Al trong dung dịch HNO3, thu được hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và NO2 có thể tích là 8,96 lít và có tỷ khối đối với hidro là 16,75. Tính giá trị của m

  Bài 2: cho hỗn hợp X gồm 2,7 g nhôm và 2,8 g sắt tác dụng với HNO3 đặc thu được V (l) NO2. xác định V

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • nhệt phân hoàn toàn m (g) AgNo3 thu được hỗn hợp khí A và chất rắn B. cho A vào 100ml H2O thu được dung dịch C. tính % theo khối lượng chất B đã phản ứng vs dd C ?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cacbon&sillic

  bởi Ly Khánh ngày 17/12/2017

  Khi đốt cháy hoàn toàn 3,6 g C trong bingh chứa 4,48 lít O2(đktc) sinh ra một hỗn hợp gồm 2 khí CO và CO2. Thành phần % của mỗi khí là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cacbon,sillic

  bởi Ly Khánh ngày 17/12/2017

  Để thu được CO2 tinh khiết trong phòng thí nghiệm người ta cho CaCO3 phản ứng với axit HCl, dẫn sản phẩm qua bình rửa khí. Dung dịch trong bình rửa khí chứa chất tan nào :

  A. Na2CO3             B.NaHCO3            C.NaOH             D. Ca(OH)2

  (giải thích)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • andehit fomic

  bởi Trương Lâm ngày 15/12/2017

  oxi hóa m g hỗn hợp X gồm andehit fomic và andehit axetic thì thu được (m+1,6)g hỗn hợp 2 axit Y( H=100%). Nếu lấy m X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thì thu được 0,24 mol Ag. Vậy % theo khối lượng các chất trong Y là?

  A.15,2 và 84,2

  B.20,28 và 79,72

  C.16,1 và 83,9

  D.kết quả khác

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • chất lưỡng tính

  bởi Công Tử Huyết ngày 14/12/2017

  các chất lưỡng tính là gì và gồm những chất thường gặp nào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hòa tan 19.2 g hỗn hợp X gồm FeO Fe Fe2O3 Fe3O4 trong 50 ml dd H2SO4 18M đặc nóng dư thu được dd Y và V l khí S02 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất, cho 450 ml dd NaOH 2M vào dd Y thu được 21.4 g kết tủa. Giá trị của V là: A. 4.48 lit B. 3,36 lít C. 5.06 lít D. 6,72 lít

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy