Hỏi đáp Hóa Học Lớp 11

 • bài tập hóa

  bởi Huỳnh Phát ngày 16/11/2017

  cho 5.5 gam hỗn hợp bột al và fe trong đó số mol al gấp đôi số mol fe vào HNO3 1M sau khi phan ứng xay ra hoàn toàn thu dc V lít NO Tính V

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoa 11 chi tiet

  bởi nguyen quynhhoa ngày 13/11/2017

  hoa tan hh x gom 0,1 mol cuo va 0,14 mol al trong 500 ml hno3 a M vua du thu duoc dd y va 0,672 l n2o duy nhat tinh a va khoi luong muoi tao thanh trong y

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoa 11 chi tiet

  bởi nguyen quynhhoa ngày 13/11/2017

  hoa tan 1,68 g mg vao v lit dd hno3 0,25 M vua du thu duoc dd x va 0,448 (la 1 chat khi y duy nhat ) co can dd thu duoc 11,16 g muoi khan cong thuc phan tu cua y va tinh v giai theo11 giai theo khoi luong m muoi =kl+62*no3-

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoa 11 chi tiet

  bởi nguyen quynhhoa ngày 13/11/2017

  cho hh gom mg al vao hno3 loang du ,phan ung xong thu duoc 0,02 mol khi n2o va dd x cho naoh du vao dd x thu duoc 0,02 mol khi thoat ra va 5, g ket tua tinh khoi luong al trong hh tren

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoa 11 chi tiet

  bởi nguyen quynhhoa ngày 12/11/2017

  hoa tan 15,2 g cu , cuo bởi dd hno3 1 M thu duoc dd a va 3,36 lit no 

  a, tinh thanh phan % ve khoi luong moi chat trong hh ban dau nong do mol cac chat trong dd thu duoc  

  b, lay luong muoi tren dem nung thi thay con lai 22,58 g chat ran X tinh kl muoi phan huy

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoa 11 chi tiet

  bởi nguyen quynhhoa ngày 12/11/2017

  cho m g fe  vao dd chua 1,38 mol hno3 dun nong den phan ung hoan toan thay 0,5 mol chat ran khong tan va co 0,38 mol hh khi no,no2 thoat ra tinh m

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoa hoc11 CHI TIET

  bởi nguyen quynhhoa ngày 11/11/2017

  cho 5,6 g fe vao dd hno3 sau pu thu duoc khi no va dd a chua 22,34 g muoi (khong co muoi amoni) tinh Vno va Nhno3 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoa 11 chi tiet

  bởi nguyen quynhhoa ngày 11/11/2017

  hoa tan hoan toan 0,368 g hh al,zn can 25 lit dd hno3 0,001 M  vua du sau pu chua thu duoc dd chua 3 muoi tinh nong do mol moi muoi trong dd sau pu

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1. Viết tất cả các đồng phân cis- và trans- của các chất có công thức phân tử là C3H4BrCl và các chất có công thức cấu tạo :R-CH=CH-CH=CH-R

  2.Thêm NH3dư vào dung dịch có 0.5 mol AgNO3 ta được dung dịch A. Cho từ từ 3 gam khí X vào A đến phản ứng hoàn toàn dược dung dịch B và chất rắn C . Thêm từ từ HI đến dư vào B thu được 23.5 gam kết tuarvangf và V lít khí Y ở đktc thoát ra . Biện luận để tìm X ,khối lượng chât rắn C và thể tích khí Y

  3. Từ meetan điều chế xiclobutan

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hỗn hợp X gồm hai chất hữa cơ A,B chỉ chứa chức ancol và anđehit . Trong cả A và B số nguyên tử H nhiều gấp đôi số nguyên tử C , gốc hidirocacbon có thể no hoạc có một liên kết đôi. Nếu lấy cùng số mol A hoặc B cho phản ứng hết với Na thì đều thu đượcV lít hidro còn nếu lấy số molnhư thế cho phản ứng hết với hidro thì cần 2V lít . Cho 33.8 gam X phản ứng hết với Na thu được 5.6 lít hidro ở đktc. Nếu lấy 33.8 gam X phản ứng hết với AgNO3 trong NH3 sau đó lấy Ag sinh ra phản ứng hết với HNO3 đặc thì rthu được 13.44 lít NO2 (đktc)

  a) tìm CTPT ,CTCT của A và B

  b)cần lấy A hay B để khi phản ứng với dung dịch thuốc tím ta thu được ancol đơn chức? Nếu lấy lượng A hay B có trong 33.8 gam X thì cần bao nhiêu ml dung dịch thuốc tím 0.1 M để phản ứng vừa đủ với X tạo ra ancol đa chức ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • trong phòng thí nghiệm khí amoniac được điều chế bằng cách cho muối amoniac tác dụng với dung dịch kiềm đun nóng nhẹ . hình vẽ nào sau đây biểu diễn phương pháp thu khí NH3 tốt nhất

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 đun nóng, sau một thời gian thu được 6,96 g hỗn hợp chất rắn X. cho X tác dụng hết với dd HNO3 0,1M vừa đủ thu được dd Y và 2,24 lít hỗn hợp khí gồm NO , NO2 có tỉ khối so với hidro là 21,8. Hấp thụ hết khí nung vào nước vôi trong dư thu được khối lượng kết tủa là: 

  A. 5,5g

  B. 6 g

  C. 6,5 g

  D.7g

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy