giải thích

giải thích

bởi trần khánh ngày 02/01/2018

vì sao phải tim hiểu môtj số đặc trưng cua vật liệu??

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • Tìm m để hàm số \(f(x)=\frac{mx+9}{x+m}\) luôn nghịch biến trên khoảng (;1).

  • Tập xác định: D=R{m}

   Ta có: \(f'(x)=\frac{m^{2}+9}{(x+m)^{2}}\) để HS ngb trên khoảng (;1) \((=) y'<0\)

  • \(\left\{\begin{matrix} m^{2}-9<0 & \\ m \notin (-\infty ;1) & \end{matrix}\right.\)\((=)\)\(\left\{\begin{matrix} -3<m<3 & \\m \epsilon\left ( 1;+\infty \right ) \ & \end{matrix}\right.\)\(=> 1<m<3\)

  • EM KHÔNG HIỂU CHỖ TẠI SAO \(m \notin (-\infty ;1)\) . CHO EM XIN CÁI GIẢI THÍCH!!

 • Thầy có thể giải thích cho em (hình 34.1 SGK) lại cần có vành khuyên kim loại và hai thanh quét luôn tì vào hai vành khuyên

  Hình 34.1

 • Giải thích giúp mình nhé

  Hãy giải thích hiện tượng sau đây bằng chuyển động li tâm:Cho rau đã rửa vào rổ rồi vẩy  một lúc thì rao nước

 • Bạn nào giải thích hộ mình với!!!!!!!!!!

  Có trường hợp bếp điện sử dụng dây nung là dây mayso bi đứt, ta có thể nối chỗ dây bị đứt lại để tiếp tục sử dụng. Hỏi khi đó điện trở của dây nung này và cường độ dòng điện đi qua nó thay đổi như thế nào so với trước? Vì sao? Biết rằng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn vẫn như trước.

 • Mọi người giải thích hộ mình với""""

  Tại sao khi lặn, người thợ lặn phải mặc bộ áo lặn chịu được áp suất lớn (xem hình vẽ bên)? 

  Áo lặn

 • Bà con ơi giải thích giúp e với ạ *****

  Trong bệnh viện làm thế nào mà bác sỉ có thể lấy mạt sắt nhỏ li ti ra khỏi mắt của bệnh nhân khi không thể dùng panh hoặc kìm? Bác sĩ đó có thể sử dụng nam châm được không? Vì sao?