YOMEDIA
IN_IMAGE

Giải bài tập C3 Bài 25 trang 89 SGK Vật lý 8

Giải Giải bài C3 Bài 25 tr 89 sách GK Lý lớp 8

Để xác định nhiệt dung riêng của một kim loại, người ta bỏ vào nhiệt lượng kế chứa 500 g nước ở nhiệt độ 130C một miếng kim loại có khối lượng 400 g được nung nóng tới 1000C. Nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt là 200C. Tính nhiệt dung riêng của kim loại. Bỏ qua nhiệt lượng làm nóng nhiệt lượng kế và không khí. Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4 190 J/kg.K
 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập C3

  • Nhiệt lượng miếng kim loại tỏa ra:

\(Q_1=m_1.C_1.(t_1-t_2)=0,4.C.(100-20)\)

  • Nhiệt lượng nước thu vào:

\(Q_2=m_2.C.(t-t_2)=0,5.4190.(20-13)\)

  • Nhiệt lượng tỏa ra bằng nhiệt lượng thu vào:

\(Q_t_h_u=Q_t_o_a\Rightarrow\) \(0,4.C.(100-20)\)\(=0,5.4190.(20-13)\)

⇒ C = 458 J/kg.K

Kim loại này là thép.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài tập C3 Bài 25 trang 89 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON