YOMEDIA
NONE

Giải bài tập C1 Bài 25 trang 89 SGK Vật lý 8

Giải Giải bài C1 Bài 25 tr 89 sách GK Lý lớp 8

a) Hãy dùng phương trình cân bằng nhiệt để tính nhiệt độ của hỗn hợp gồm 200 g nước đang sôi vào 300 g nước ở nhiệt độ trong phòng.

b) Tiến hành thí nghiệm để kiểm tra giá trị của nhiệt độ tính được. Giải thích tại sao nhiệt độ tính được không bằng nhiệt độ đo được ?

 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập C1

Câu a:

Tóm tắt:

Nước sôi ( tỏa)                        Nước ở nhiệt độ phòng (thu)

\(m_1=200g=0,2kg\)        \(m_1=300g=0,3kg\)

\(t_1=100^oC\)                         \(t_2=?\)

\(C\left (J/Kg.K \right )\)                    

\(t=?\)

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng mà nước nóng tỏa ra là:

\(Q_1=Q_t_o_a=m_1.C.(t_1-t)\)

Nhiệt lượng mà nước lạnh thu vào là:

\(Q_2=Q_t_h_u=m_2.C.(t-t_2)\)

Nhiệt lượng mà nước nóng tỏa ra bằng nhiệt lượng mà nước lạnh thu vào nên ta có:

\(Q_t_h_u=Q_t_o_a\Rightarrow\) \(m_1.C.(t_1-t)=m_2.C.(t-t_2)\)

⇒ \(t=55^oC\)

Vậy nhiệt độ của hỗn hợp nước khi cân bằng nhiệt là \(t=55^oC\)

Câu b:

Nhiệt độ tính được chỉ gần bằng nhiệt độ đo được trong thí nghiệm vì trong khi tính toán, ta đã bỏ qua sự trao đổi nhiệt với các dụng cụ đựng nước và môi trường bên ngoài.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài tập C1 Bài 25 trang 89 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON