YOMEDIA

Giải bài tập C1 Bài 25 trang 89 SGK Vật lý 8

Giải Giải bài C1 Bài 25 tr 89 sách GK Lý lớp 8

a) Hãy dùng phương trình cân bằng nhiệt để tính nhiệt độ của hỗn hợp gồm 200 g nước đang sôi vào 300 g nước ở nhiệt độ trong phòng.

b) Tiến hành thí nghiệm để kiểm tra giá trị của nhiệt độ tính được. Giải thích tại sao nhiệt độ tính được không bằng nhiệt độ đo được ?

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập C1

Câu a:

Tóm tắt:

Nước sôi ( tỏa)                        Nước ở nhiệt độ phòng (thu)

\(m_1=200g=0,2kg\)        \(m_1=300g=0,3kg\)

\(t_1=100^oC\)                         \(t_2=?\)

\(C\left (J/Kg.K \right )\)                    

\(t=?\)

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng mà nước nóng tỏa ra là:

\(Q_1=Q_t_o_a=m_1.C.(t_1-t)\)

Nhiệt lượng mà nước lạnh thu vào là:

\(Q_2=Q_t_h_u=m_2.C.(t-t_2)\)

Nhiệt lượng mà nước nóng tỏa ra bằng nhiệt lượng mà nước lạnh thu vào nên ta có:

\(Q_t_h_u=Q_t_o_a\Rightarrow\) \(m_1.C.(t_1-t)=m_2.C.(t-t_2)\)

⇒ \(t=55^oC\)

Vậy nhiệt độ của hỗn hợp nước khi cân bằng nhiệt là \(t=55^oC\)

Câu b:

Nhiệt độ tính được chỉ gần bằng nhiệt độ đo được trong thí nghiệm vì trong khi tính toán, ta đã bỏ qua sự trao đổi nhiệt với các dụng cụ đựng nước và môi trường bên ngoài.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài tập C1 Bài 25 trang 89 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
 • Võ Xuân Tùng

  Một bộ trao đổi nhiệt của bộ phận cất nước gồm một ống trụ dài và một ống xoắn ruột gà lắp bên trong. Trong mỗi đơn vị thời gian có m1 =0,5 kg hơi nước ở nhiệt độ t1= 100oC đi vào ống xoắn từ trên xuống. Để làm hơi nước ngưng tụ và nguội đến nhiệt độ phòng t2= 20oC, người ta cho cho chảy qua ống trụ một khối lượng m2 = 10 kg theo chiều ngược lại trong cùng một đơn vị thời gian ấy với nhiệt độ lối vào là 20oC. Hãy xác định nhiệt độ cuối cùng của nước ở lối ra. Cho biết nhiệt hóa hơi và nhiệt dung riêng của nước lần lượt là: L=2,26.10^6 J/kg; c=4,2.10^3 J/kg.độ. Bơ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh.

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
 • Nguyễn Quang Ngọc

  Câu 1: Ở lớp 6, chúng ta đã biết 1 quả bóng bàn bị bẹp được nhúng vào nước nóng lại phồng lên như cũ. Hãy giải thích hiện tượng bằng sự truyền và chuyển hoá năng lượng.
  Câu 2: Đun nóng 1 ống kim loại có không khí được đậy kín bằng 1 lớp cao su. Người ta thấy không khí bên trong ống nóng dần lên, tới 1 lúc nào đó không khí bật nút cao su lên, đồng thời có khói trắng xuất hiện ở miệng ống. Hỏi có những quá trình truyền và biến đổi năng lượng nào khi:
  a) Không khí trong ống nóng dần lên
  b) Nút cao su bật lên
  c) Khói trắng xuất hiện
  Câu 3: Thả 1 cục nước đá có khối lượng = 50g ở nhiệt độ -5oC vào 1 cốc nhôm có khối lượng = 80g đựng 150g nước ở 30oC. Tính nhiệt độ của nước trong cốc khi cục đá vừa tan hết. Biết NDR của nước đá là 2090J/kg.K ; Nước là 4180J/kg.K ; Nhôm là 880J/kg.K. Để cho 1kg nước đá chảy hoàn toàn ở 0oC thì cần cung cấp nhiệt lượng là 0,34.10^6 J

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hà Trang

  Một học sinh thả 300g chì ở 100 độ vào 250g nước ở 58,5 độ làm cho nước nóng lên đến 60 độ

  a) Tính nhiệt độ chì ngay khi có sự cân bằng nhiệt

  b) Tính nhiệt lượng nước thu vào

  c) Tính nhiệt dung riêng của chì. Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4190J/kg.K

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA