YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 25.13 trang 69 SBT Vật lý 8

Bài tập 25.13 trang 69 SBT Vật lý 8

Dựa vào nội dung sau đây để trả lời các câu hỏi 25.13 và 25.14.

Đổ một chất lỏng có khối lượng m1, nhiệt dung c1 và nhiệt độ t1 vào một chất lỏng có khối lượng m2 = 2.m1, nhiệt dung riêng c2 = 1/2 .c1 và nhiệt độ t2 > t1

Nếu bỏ qua sự trao đổi nhiệt giữa hai lỏng và môi trường (cốc đựng, không khí…) thì có cân bằng nhiệt, nhiệt độ t của hai chất lỏng trên có giá trị là

\(\begin{array}{*{20}{l}} \begin{array}{l} \begin{array}{*{20}{l}} {A.{\rm{ }}t = \frac{{{t_2} - {t_1}}}{2}}\\ {B.{\rm{ }}t = \frac{{{t_2} + {t_1}}}{2}\;\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;\;\;{\rm{ }}\;} \end{array}\\ C.{\rm{ }}t{\rm{ }} < {\rm{ }}{t_1}\; < \;{t_2} \end{array}\\ {D.{\rm{ }}t{\rm{ }} > {\rm{ }}{t_2}\; > {\rm{ }}{t_1}\;\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;\;\;{\rm{ }}\;} \end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn B

Nhiệt lượng do chất lỏng 2 tỏa ra là:

Q2 = m2.c2.(t2 - t) = 2.m1. 1/2 .c1.(t2 - t) = m1.c1.(t2 - t)

Nhiệt lượng do chất lỏng 1 thu vào là:

Q1 = m1.c1.(t - t1)

Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt ta có:

Q1 = Q2 ⇔ t2 – t = t – t1

\({ \Rightarrow t = \frac{{{t_2} + {t_1}}}{2}}\)

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.13 trang 69 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  MIK CẦN GẤP Ạ.GIÚP MIK VỚI THỨ 7 MIK PẢI NỘP BÀI RỒI!!!!!

  Một người thả 420g chì ở nhiệt độ 100độ c vào 260g nước ở nhiệt độ 58 độ c làm cho nước nóng lên tới 6o độ c .Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200J/Kg.k và bỏ qua sự hao phí nhiệt ra môi trường bên ngoài. Hãy tính:

  a,Nhiệt độ của chì khi có cân bằng nhiệt.

  b,Nhiệt lượng nước đã thu vào.

  c,nhiệt dung riêng của chì

  d, Nếu muốn nước và chì nóng tới nhiệt độ 75 độ c thì cần thêm vào một lượng chì ở nhiệt độ 150 độ c là bao nhiêu ?

  GIÚP MIK VỚI MIK CẢM ƠN!!!!

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Một ấm đồng được nung nóng, rồi bỏ vào 50g nước ở nhiệt độ 10oC. Khi đạt đến sự cân bằng nhiệt, tấm đồng tỏa ra nhiệt lượng 4200 J. Hỏi nhiệt độ sau cùng của nước là bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200Jhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.kgK.

  Theo dõi (0) 35 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  Có n chất lỏng không tác dụng hoá học với nhau, khối lượng lần lượt là: m1, m2,..., mn. Ở nhiệt độ ban đầu t1, t2,..., tn. Nhiệt dung riêng lần lượt là c1, c2,..., cn. Đem trộn n chấ lỏng trên với nhau. Tính nhiệt độn của hệ khi có cân bằng xảy ra. (Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  có 3 bình cách nhiệt: bình A chứa 5 lít nước ở nhiệt độ 600C, bình B chứa 1 lít nước ở nhiệt độ 200C, bình C không chứa gì.

  ahttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. Nếu đổ hết nước ở bình A và bình B vào bình C thì nhiệt độ nước khi có cân bằng nhiệt ở bình C là bao nhiêu?

  bhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. Muốn có hai lít nước ở nhiệt độ 50oC thì phải đổ bao nhiêu nước ở bình A và bao nhiêu nước ở bình B vào bình C

  chttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. Trở lại bình A và B ban đầu, người ta rót 1 phần nước ở bình A sang bình B, sau khi coscaan bằng nhiệt lại rót từ bình B sang bình A một lượng nước bằng với lần rót nước. Nhiệt độ khi cân bằng nhiệt ở bình A là 590C. Tính lượng nước trong mỗi lần rót.

  Theo dõi (0) 35 Trả lời
 • Suong dem

  Tại sao nhiệt độ Trái Đất nóng lên ? Tại vì sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF