YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 25.17 trang 70 SBT Vật lý 8

Bài tập 25.17 trang 70 SBT Vật lý 8

Người ta bỏ một miếng hợp kim chì và kẽm khối lượng 50g ở nhiệt độ 136oC vào một nhiệt lượng kế chứa 50g nước ở 14oC. Biết nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt là 18oC và muốn cho nhiệt lượng kế nóng thêm lên 1oC thì cần 65,1J; nhiệt dung riêng của kẽm là 210J/kg.K, của chì là 130J/kg.K, của nước là 4200J/kg.K. Hỏi có bao nhiêu gam chì và bao nhiêu gam kẽm trong hợp kim? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi m1 là khối lượng của chì, m2 là khối lượng của kẽm, m là khối lượng của hợp kim:

m = m1 + m2 = 0,05kg

Nhiệt lượng chì và kẽm tỏa ra:

Q1 = m1C1(136 - 18) = 15 340m1

Q2 = m2C(136 - 18) = 24 780m2

Nhiệt lượng nước thu vào:

Q3 = m3C(18 - 14) = 840 J

Nhiệt lượng kế thu vào:

Q4 = 65,1.(18 - 14) = 260,4 J

Ta có: Q1 + Q2 = Q+ Q4

15 340m1 + 24 780m2 = 1100,4

Giải hệ phương trình (1) và (2) ta được: m1 = 0,013kg và m2 = 0,037kg

Vậy khối lượng chì là 13g và khối lượng kẽm là 37g

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.17 trang 70 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF