YOMEDIA
NONE

Giải bài tập C2 Bài 25 trang 89 SGK Vật lý 8

Giải Giải bài C2 Bài 25 tr 89 sách GK Lý lớp 8

Người ta thả một miếng đồng khối lượng 0,5 kg vào 500 g nước. Miếng đồng nguội đi từ 800C xuống 200C. Hỏi nước nhận được một nhiệt lượng bằng bao nhiêu và nóng lên thêm bao nhiêu độ ?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập C2

  • Nhiệt lượng nước nhận được bằng nhiệt lượng do miếng đồng tỏa ra:

\(Q=m_1.C_1.(t_1-t_2)=0,5.380.(80-20)=11400(J)\)

  • Nước nóng thêm lên:

∆t =  = \(\frac{11 400}{0,5.4 200}=5,43^oC\) 

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài tập C2 Bài 25 trang 89 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON