YOMEDIA

Giải bài tập C1, C2, C3 Bài 23 trang 80 SGK Vật lý 8

Giải Giải bài C1, C2, C3 Bài 23 tr 80 sách GK Lý lớp 8

Quan sát thí nghiệm:

Thí nghiệm hiện tượng đối lưu

C1: Nước màu tìm di chuyển thành dòng từ dưới lên rồi từ trên xuống hay di chuyển hỗn độn theo mọi phương ?

C2: Tại sao lớp nước ở dưới được đun nóng lại đi lên phía trên, còn lớp nước lạnh ở phía trên lại đi xuống dưới ? 

C3: Tại sao biết được nước trong cốc đá nóng lên ? Sự truyền nhiệt năng nhờ tạo thành các dòng như trong thí nghiệm trên gọi là sự đối lưu. Sự đối lưu cũng xảy ra trong chất khí.

ADMICRO

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập C1, C2, C3

 
 

Hướng dẫn giải bài tập C1:

  • Nước màu tím di chuyển thành dòng từ dưới lên rồi từ trên xuống.

Hướng dẫn giải bài tập C2:

  • Lớp nước ở dưới nóng lên trước, nở ra, trọng lượng riêng của nó trở nên nhỏ hơn trọng lượng riêng của lớp nước lạnh ở trên.

  • Do đó lớp nước nóng nổi lên còn lớp nước lạnh chìm xuống tạo thành dòng đối lưu.

Hướng dẫn giải bài tập C3:

  • Nhờ nhiệt kế ta sẽ biết được nước trong cốc đá nóng lên.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài tập C1, C2, C3 Bài 23 trang 80 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA