ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 23.9 trang 63 SBT Vật lý 8

Bài tập 23.9 trang 63 SBT Vật lý 8

Câu nào dưới đây so sánh dẫn nhiệt và đối lưu là đúng?

A. Dẫn nhiệt là quá trình truyền nhiệt, đối lưu không phải là quá trình truyền nhiệt.

B. Cả dẫn nhiệt và đối lưu đều có thể xảy ra trong không khí.

C. Dẫn nhiệt xảy ra trong môi trường nào thì đối lưu cũng có thể xảy ra trong môi trường đó.

D. Trong nước, dẫn nhiệt xảy ra nhanh hơn đối lưu. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn B

Cả dẫn nhiệt và đối lưu đều có thể xảy ra trong không khí.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23.9 trang 63 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1