ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 23.4 trang 62 SBT Vật lý 8

Bài tập 23.4 trang 62 SBT Vật lý 8

Hãy mô tả và giải thích hoạt động của đèn kéo quân. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Khi đèn kéo quân được thắp lên, bên trong đèn xuất hiện các dòng đối lưu của không khí. Nhưng dòng đối lưu này làm quay tán của đèn kéo quân.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23.4 trang 62 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1