YOMEDIA
UREKA

Giải bài tập C7, C8, C9, C10 Bài 23 trang 81 SGK Vật lý 8

Giải Giải bài C7, C8, C9, C10 Bài 23 tr 81 sách GK Lý lớp 8

Quan sát thí nghiệm và trả lời các câu hỏi sau:

                    

C7: Giọt nước màu dịch chuyển về đầu B chứng tỏ điều gì ?

C8: Giọt nước màu dịch chuyển trở lại đầu A chứng tỏ điều gì ? Miếng gỗ đã có tác dụng gì ?

C9: Sự truyền nhiệt từ nguồn nhiệt tới bình có phải là dẫn nhiệt và đối lưu không ? Tại sao?

C10: Tại sao trong thí nghiệm ở hình trên, bình chứa không khí lại được phủ muội đèn ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập C7, C8, C9,

Hướng dẫn giải bài tập C7:

  • Giọt nước màu dịch chuyển về đầu B chứng tỏ không khí trong bình đã nóng lên và nở ra.

Hướng dẫn giải bài tập C8:

  • Không khí trong bình đã lạnh đi. Miếng gỗ đã ngăn không cho nhiệt truyền từ đèn sang bình.

  • Điều này chứng tỏ nhiệt được truyền từ đèn đến bình theo đường thẳng.

Hướng dẫn giải bài tập C9:

  • Sự truyền nhiệt từ nguồn nhiệt tới bình không phải là dẫn nhiệt vì không khí dẫn nhiệt kém. Cũng không phải là đối lưu vì nhiệt được truyền theo đường thẳng.

  • Trong thí nghiệm trên nhiệt đã được truyền bằng các tia nhiệt đi thẳng, Hình thức truyền nhiệt này gọi là bức xạ nhiệt.

  • Bức xạ nhiệt có thể xảy ra ngay cả trong chân không.

Hướng dẫn giải bài tập C10: 

  • Trong thí nghiệm ở hình trên , bình chứa không khí lại được phủ một lớp muội đèn là để tăng khả năng hấp thụ tia nhiệt.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài tập C7, C8, C9, C10 Bài 23 trang 81 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF