ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 23.13 trang 63 SBT Vật lý 8

Bài tập 23.13 trang 63 SBT Vật lý 8

Trong chân không, một miếng đồng được đun nóng có thể truyền nhiệt cho một miếng đồng không được đun nóng.

A. chỉ bằng bức xạ nhiệt

B. chỉ bằng bức xạ nhiệt và dẫn nhiệt

C. chỉ bằng bức xạ nhiệt và đối lưu

D. bằng cả bức xạ nhiệt, dẫn nhiệt và đối lưu. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn A

Vì trong môi trường chân không chỉ có thể truyền nhiệt bằng bức xạ nhiệt.

 

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23.13 trang 63 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1