ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập C5 trang 27 SGK Vật lý 8

Giải bài C5 tr 27 sách GK Lý lớp 8

Một xe tăng có trọng lượng 340000N. Tính áp suất của xe tăng lên mặt đường nằm ngang, biết rằng diện tích tiếp xúc của các bản xích với đất là 1,5 m2. Hãy so sánh áp suất đó với áp suất của 1 ô tô nặng 2000N có diện tích các bánh xe tiếp xúc với mặt đất nằm ngang là 250 cm2.

Dựa vào kết quả tính toán ở trên, hãy trả lời câu hỏi ở phần mở bài: Tại sao máy kéo nặng nề lại chay được bình thường trên nền đất mềm, còn ô tô nhẹ hơn nhiều lại có thể bị lún bánh và sa lầy trên chính quang đường này?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C5

 
 
  • Áp suất của xe tăng lên mặt đường là:\(P_1=\frac{F_1}{S_1}=\frac{340000}{1,5}=226666,6 N/m^2\)

  • Áp suất của xe ô tô lên mặt đường là: \(P_2=\frac{F_2}{S_2}=\frac{20000}{0,0251,5}=800000 N/m^2\)

  • Như vậy: Áp suất của xe tăng lên mặt đường nằm ngang còn nhỏ hơn nhiều lần áp suất của ôtô.

  • Do đó xe tăng chạy được trên đất mềm.

  • Máy kéo nặng nề hơn ôtô lại chạy được trên đất mềm là do máy kéo dùng xích có bản rộng nên áp suất gây ra bởi trọng lượng của máy kéo nhỏ. Còn ôtô dùng bánh (diện tích bị ép nhỏ), nên áp suất gây ra bởi trọng lượng của ôtô lớn hơn.

 

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C5 trang 27 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1