YOMEDIA
NONE

Bài tập C2 trang 46 SGK Vật lý 8

Giải bài C2 tr 46 sách GK Lý lớp 8

Tìm từ thích hợp cho các ô trống của kêt luận sau:

- Chỉ có công cơ học khi có...(1).. tác dụng vào vật và làm cho vật ...(2)...

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

(1) lực; (2) chuyển dời.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C2 trang 46 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON