ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 9.1 trang 30 SBT Vật lý 8

Bài tập 9.1 trang 30 SBT Vật lý 8

Càng lên cao thì áp suất khí quyển:

A. Càng tăng.

B. Càng giảm.

C. Không thay đổi.

D. Có thể tăng và cũng có thể giảm.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn B

Vì càng lên cao không khí càng loãng nên áp suất khí quyển càng giảm.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.1 trang 30 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1