ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 9.11 trang 31 SBT Vật lý 8

Bài tập 9.11 trang 31 SBT Vật lý 8

Người ta dùng một áp kế để xác định độ cao. Kết quả cho thấy: ở chân núi áp kế chỉ 75 cmHg; ở đỉnh núi áp kế chỉ 71,5 cmHg. Nếu coi trọng lượng riêng của không khí không thay đổi và có độ lớn là 12,5 N/m3, trọng lượng riêng của thủy ngân là 136000 N/m3 thì đỉnh núi cao bao nhiêu mét? 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
  • Áp suất ở độ cao h1 là 102 000N/m2

  • Áp suất ở độ cao h2 là 97 240N/m2

  • Độ chênh lệch áp suất ở hai độ cao:

102 000 - 97 240 = 4 760N/m2

 Vậy :

\({h_2} - {h_1} = \frac{{4760}}{{12,5}} = 380,8m\)

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.11 trang 31 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1