YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9.10 trang 31 SBT Vật lý 8

Bài tập 9.10 trang 31 SBT Vật lý 8

 Trên mặt một hồ nước, áp suất khí quyển bằng 75,8 cmHg.

a) Tính áp suất khí quyển trên ra đơn vị Pa. Biết trọng lượng riêng của thủy ngân là 136.103 N/m3.

b) Tính áp suất do nước và khí quyển gây ra ở độ sâu 5 m. Lấy trọng lượng riêng của nước là 10.103 N/m3. Áp suất này bằng bao nhiêu cmHg? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a)

Đổi hHg = 75,8 cm = 0,758 m

Áp suất khí quyển ra đơn vị Pa là:

pKq = d.h = 136.103.0,758 = 103088 Pa

b)

Áp suất do nước gây ra ở độ sâu 5m là:

p = d.h = 10.103.5 = 50 000N/m2

Áp suất do cả nước và khí quyển gây ra ở độ sâu 5m :

p = 50 000 + 103 088 = 153 088N/m2 = 112,6cmHg 

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.10 trang 31 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF