ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 9.5 trang 30 SBT Vật lý 8

Bài tập 9.5 trang 30 SBT Vật lý 8

Một căn phòng rộng 4m, dài 6m, cao 3m.

a, Tính khối lượng của không khí chứa trong phòng. Biết khối lượng riêng của không khí là 1,29 kg/m3.

b) Tính trọng lượng của không khí trong phòng. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Thể tích của phòng là: V = 4x6x3 = 72 (m3)

a) Khối lượng không khí trong phòng là:

m = V.D = 72.1,29 = 92,88 (kg)

b) Trọng lượng của không khí trong phòng là:

P = m.10 = 92,88.10 = 928,8 (N)

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.5 trang 30 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1