YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 27.3 trang 72 SBT Vật lý 11

Bài tập 27.3 trang 72 SBT Vật lý 11

Phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi ánh sáng truyền trong cặp môi trường nào sau đây ?

A. Từ (2) tới (1).

B. Từ (3) tới (1).

C. Từ (3) tới (2).

D. Từ (1) tới (2). 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án D

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.3 trang 72 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF