ON
ADMICRO

Unit 9 lớp 10 sách mới: Preserving The Environment - Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication And Culture

Nội dung bài giảng Unit 9 Preserving The Environment của môn Tiếng Anh lớp 10 sau đây sẽ giúp các em tìm hiểu các nội dung về Lựa chọn ngành nghề qua 9 phần cơ bản Getting Started, Language, Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication And Culture, Looking Back và Project. Để ôn tập và chuẩn bị bài thật tốt các em có luyện tập thêm các câu hỏi trắc nghiệm. Hệ thống hỏi đáp về chủ đề Bảo Vệ Môi Trường sẽ giúp các em phát triển vốn từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng. 

 

1=>1