YOMEDIA

Đề thi HK1 môn Toán 8 năm 2020 có đáp án Trường THCS Định Hòa

Tải về
 
UREKA

Để giúp các em học sinh lớp 8 có thêm tài liệu ôn tập, rèn luyện chuẩn bị cho kì thi học kì I sắp tới HOC247 giới thiệu đến quý thầy cô và các em học sinh tài liệu Đề thi HK1 môn Toán 8 năm 2020 Trường THCS Định Hòa dưới đây được biên tập và tổng hợp với phần đề và đáp án, lời giải chi tiết giúp các em tự luyện tập làm đề. Hi vọng tài liệu này sẽ có ích cho các em, chúc các em có kết quả học tập tốt!

ADSENSE

TRƯỜNG THCS ĐỊNH HÒA

ĐỀ THI HỌC KÌ I

MÔN TOÁN 8

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

Câu 1. Đa thức x2 – 6x + 9 được phân tích thành:

 1. (x – 3)(x + 3)
 1. (x – 3)2
 1. (x + 3)2
 1. x(x – 6) + 9

Câu 2. Giá trị của biểu thức 632 – 372 là:

 1. 676
 1. 3600
 1. 2600
 1. –2600

Câu 3. Khai triển biểu thức (x – 3)3 ta có kết quả:

 1. x3 – 9x2 + 27x – 27
 1. x3 + 9x2 – 27x + 27
 1. x3 – 27
 1. (x – 3)(x2 + 3x + 9)

Câu 4. Kết quả của phép chia 6x3y2 : (–2xy2) là:

 1. 3x2
 1. –3x2
 1. 3x2y
 1. (3x)2

Câu 5. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường là:

 1. Hình bình hành
 1. Hình chữ nhật
 1. Hình thoi
 1. Hình vuông

Câu 6: Một hình thang có đáy lớn bằng 10cm, đường trung bình của hình thang bằng 8cm. Đáy nhỏ của hình thang có độ dài là:

 1. 6cm
 1. 8cm
 1. 10cm
 1. 12cm

Câu 7: Kết quả của phép nhân: x(x - 2)

 1. x3 - 2x2
 1. x2 - 2x
 1. x2 + 2x
 1. -x2

Câu 8: Biểu thức (a + b)2 được khai triển thành:

 1. a2  2ab + b2
 1. a2 + b2
 1. a2 + 2ab + b2
 1. a2  b2

Câu 9: Kết quả của phép tính: 572 - 432 bằng:

 1. 1400
 1. 2400
 1. 256
 1. 196

Câu 10: Phân tích đa thức x3 + 1 ta có kết quả:

 1. (x - 1)(x2 + x + 1)
 1. (x + 1)3
 1. (x + 1)(x2 + x + 1)
 1. (x + 1)(x2 - x + 1)

Câu 11:  M,N là trung điểm các cạnh AB,AC của tam giác ABC. Khi MN = 8cm thì :

       AB = 16cm           B.  AC = 16cm                        C.BC = 16cm              D. BC=AB=AC=16cm

Câu 12:  Số  trục đối xứng của hình vuông là :

       A .  4                                B. 3                             C. 2                             D. 1    

Câu 13: AM  là trung tuyến của tam giác vuông ABC ( ; M BC) thì:

       A.  AC = 2.AM                B.  CB = 2.AM                       C.  BA = 2.AM           D.  AM =2.BC

Câu 14:  Hình thang ABCD (AD // BC) có AB = 8cm, BC = 12cm, CD =10cm, DA = 4cm. Đường trung bình của hình thang này có độ dài  là :

       A.   10cm                         B. 9 cm                                    C. 8 cm                        D.  7 cm

Câu 15:  Theo dấu hiệu nhận biết các tứ giác đặc biệt, tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là:

       A. hình thang vuông                    B. hình thang cân          C.  hình chữ nhật        D.  hình thoi

...............

---(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)--- 

Trên đây là một phần nội dung tài liệu Đề thi HK1 môn Toán 8 năm 2020 có đáp án Trường THCS Định Hòa. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

​Chúc các em học tập tốt !

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF