YOMEDIA

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Hóa học 11 có đáp án năm 2020 Trường THPT Tô Cô

Tải về
 
NONE

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Bộ 4 đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Hóa học 11 năm 2020 Trường THPT Thanh Miện. Tài liệu bao gồm 4 đề thi với các câu trắc nghiệm, tự luận hoàn thành trong 45 phút. Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập hiệu quả và đạt điểm số cao trong kì thi sắp tới.

ATNETWORK
YOMEDIA

TRƯỜNG THPT TÔ CÔ

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN HÓA HỌC 11

NĂM HỌC 2020-2021

 

Câu 1. Viết các phương trình phản ứng trong các thí nghiệm sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

a.  P  +  O2 (dư)

d. Cho SiO2 vào dung dịch HF

b. N2  +  H2

e. Sục khí CO2 dư vào dd NaOH

c. Cu + HNO3 đặc, giải phóng khí NO2

f. Nhiệt phân NaHCO3 (rắn)

Câu 2.

1. Trộn 100 ml dung dịch KOH 0,1M với 100 ml dung dịch gồm HCl 0,1 M và HNO3 0,2M thu được 200 ml dung dịch X. Xác định pH của X.

2. Cho luồng  khí CO dư đi từ từ qua  hỗn hợp X gồm: Fe2O3 và MgO nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Y và chất rắn Z. Cho Y lội từ từ qua nước vôi trong dư. Xác định thành phần của Y, Z và viết các PTPƯ xảy ra.

3. Khi đốt than (nhiên liệu hóa thạch) ngoài không khí để lấy năng lượng, thì sinh ra một chất khí A gây hiệu ứng nhà kính và một khí B rất độc. Cho biết công thức hóa học khí A, khí B và viết PTHH xảy ra.

Câu 3.

1. Cho 12,84 gam hỗn hợp A gồm Al và Cu vào dd HNO3 loãng (được lấy dư 25% so với lượng phản ứng). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dd B và 4,928 lít(đktc) khí NO (là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Tính % theo khối lượng mỗi kim loại trong A và số mol axit đã dùng.

2. Cho m gam kim loại Fe vào 800 ml dd hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp kim loại và V lít khí NO(là sản phẩm khử duy nhất đo đktc). Tính giá trị của m và V.

Câu 4.

1. Đốt cháy hoàn toàn 9 gam hợp chất hữu cơ A. Sau phản ứng chỉ thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam nước. Tỉ khối hơi của A so với khí metan(CH4) là 3,75.

Xác định công thức phân tử của A và viết CTCT và gọi tên A, biết A làm đỏ quỳ tím.

2. Viết các CTCT thu gọn mạch hở của C4H8O.

3. Viết công thức chung cho dãy đồng đẳng của C3H7OH.

---(Nội dung đáp án của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

...

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề kiểm tra giữa HK1 môn Hóa học 11 có đáp án năm 2020 Trường THPT Tô Cô. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em trong học sinh lớp 11 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tài liệu cùng chuyên mục sau đây:

 

NONE

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON