YOMEDIA

Đề kiểm tra Chương 1 Đại số 8 năm 2019-2020 Trường THCS Nguyễn Thái Bình

Tải về

Đề kiểm tra Chương 1 Đại số 8 năm 2019-2020 Trường THCS Nguyễn Thái Bình dưới đây tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong chương 1 đại số 8 cũng như giúp các em cọ sát với cấu trúc đề thi, qua đó các em có thể tự luyện tập và tham khảo thêm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập tốt kiến thức, chuẩn bị hành trang sẵn sàng cho kì thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo!

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

Họ và tên:

Lớp:

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1

ĐẠI SỐ - LỚP 8

Năm học: 2019 – 2020

Thời gian làm bài: 45 phút

 

I/TRẮC NGHIỆM( 4,0 điểm)

Câu 1. Chọn phép tính là đơn thức nhân với đa thức

   A. 6xy                  B. \(\frac{1}{2}x\left( {x + 2} \right)\)                  C.  (x + 2)(x + 3)              D. \((2{x^2} + 3)(2x + 1)\)

Câu 2. Kết quả phép tính \((2{x^2} - 3)(x + 5)\)  

   A. \(2{x^3} + 10{x^2} - 3x - 15\)                                  B. \(2{x^3} + 10{x^2}\)       

   C.  \(2{x^3} + 10{x^2} + 3x + 15\)                                 D. \(2{x^3} + 10{x^2} - 3x + 15\)

Câu 3:  Tính (x-1)(x+1) ta được :

    A.  (x - 1)2                   B.  (x+1)2               C.  x2 + 1                  D.  x2 - 1      

 Câu 4: Trong các hằng đẳng thức sau, hãy chỉ ra hằng đẳng thức nào là "Hiệu hai lập phương":

       A. (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3                      B. a3 + b3 = (a + b)(a2 - ab + b2)

       C. (a - b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3                                 D. a3 - b3 = (a - b)(a2 + ab + b2)

Câu 5: Câu nào sau đây sai :

A.  (x - 2)3 = (2 - x)3                         B.  (x + 1)3 = (1+ x)3

C. (x - 2y)2 = (2y - x)2                                 D. (x - 3)2 =  x2 - 6x + 9

Câu 6:  Biểu thức rút gọn của (2x-y)2 - (3x2+y2) là :

    A.  8x3-y3                    B.  x2- 4xy               C. 5x2-4xy-2y2                D.  5x3+ 2y3

Câu 7: Giá trị của biểu thức x2 + 4x + 4 tại x = -1 là:

A) 9                            B) -9                           C) 1                             D) 2

Câu 8: Rút gọn biểu thức \(\frac{{{{900}^2}}}{{{{452}^2} - {{448}^2}}}\) bằng :

        A. 450                       B. 225            C. 252                   D. 1/2

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1:(1,5đ) Tính:

  1.  2x. (x2  -3x)                        b)  (2x + 1)3

Câu 2: (1,5đ)Phân tích đa thức thành nhân tử: 

a) \(2{x^2} - 4x + 2\)       

b)  \({x^2} + 2xy - 6x + {y^2} - 6y\)

Câu 3 : (2đ)Tìm x:

a/ x2 -16x = 0                                                         b/ x2 (x2 - 1) – x2 + 1 = 0

Câu 4: (1đ)Tìm n( n∈ N) để biểu thức A là số nguyên tố: A = 4n2-25

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

  1. Trắc nghiệm:

CÂU

1

2

3

4

5

6

7

8

ĐÁP ÁN

 

B

 

A

D

D

A

B

C

B

 

{-- Để xem lời giải chi tiết Đề kiểm tra Chương 1 Đại số 8 năm 2019-2020 Trường THCS Nguyễn Thái Bình các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích một phần nội dung Đề kiểm tra Chương 1 Đại số 8 năm 2019-2020 Trường THCS Nguyễn Thái Bình. Để xem đầy đủ nội dung của đề thi các em vui lòng đăng nhập và chọn Xem online và Tải về.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Chúc các em học tốt

 

 

AMBIENT
?>