YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình 11 năm 2017 của Sở GD và ĐT Cà Mau có đáp án

Tải về

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11 năm 2017 sau đây gồm 25 câu trắc nghiệm sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra chương 1 - Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng phần hình học lớp 11.

 
 
YOMEDIA

SỞ GD&ĐT CÀ MAU

 

KT HÌNH HỌC 11 C1 – NĂM HỌC 2017 - 2018

MÔN: TOÁN HỌC

 Thời gian làm bài : 45 Phút; (Đề có 25 câu)

 

 

(Đề có 3 trang)

Họ tên : ............................................................... Lớp : ...................

 

MÃ ĐỀ 001

     

Câu 1: Phép biến hình F có được bằng cách thực hiện liên tiếp hai  phép quay: \({Q_{(O,\; - {{90}^0})}}\)  và \({Q_{(O,\;{{90}^0})}}\) . Khẳng định nào sau đây là SAI?

    A. Phép biến hình F là  phép dời hình.

    B. Phép biến hình  F, phép tịnh tiến theo véc tơ \(\overrightarrow 0 \) và phép vị tự  tỉ số k=1 cùng có chung tính chất.

    C. Phép biến hình F là  phép quay tâm O góc 1800.

    D. Phép biến hình F là  phép đồng nhất.

Câu 2:  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm ảnh của điểm M(-2;3) qua phép tịnh tiến theo véc tơ \(\overrightarrow v  = (3; - 5).\)

    A.  M'(-2;1)                 B.  M'(-5;8)                     C. M'(1;-2)                      D. M'(5;-8)

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, biểu thức nào là biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow v  = (a;b)\) biến điểm M(x;y) thành điểm M/(x/;y/) ?

\(\begin{array}{l}
A.\left\{ {_{{y^/} = y - a}^{{x^/} = x - b}} \right.\\
B.\left\{ {_{{y^/} = y - b}^{{x^/} = x - a}} \right.\\
C.\left\{ {_{{y^/} = y + a}^{{x^/} = x + b}} \right.\\
D.\left\{ {_{{y^/} = y + b}^{{x^/} = x + a}} \right.
\end{array}\)

Câu 4:  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép quay tâm O(0;0) góc quay -90 độ biến đường tròn  thành đường tròn (C') . Tìm phương trình đường tròn (C').

 \(\begin{array}{l}
A.{x^2} + {\left( {y + 2} \right)^2} = 5\\
B.{x^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} = 3\\
C.{x^2} + {\left( {y + 2} \right)^2} = 3\\
D.{x^2} + {\left( {y + 2} \right)^2} = 9
\end{array}\)

Câu 5: Cho tam giác đều ABC có tâm đường tròn ngoại tiếp  là O. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm AB, AC và BC. Xác định góc \(\varphi \quad ({0^0} < \varphi  \le {180^0})\) để phép quay tâm O góc \(\varphi {\rm{ }}\)  biến điểm A thành điểm B.

\(\begin{array}{l}
A{.60^ \circ }\\
B{.45^ \circ }\\
C{.120^ \circ }\\
D{.180^ \circ }
\end{array}\)

           

---Từ câu 6-câu 25 đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11 các vui lòng xem trực tuyến hoặc tải file về máy---

Trên đây là phần trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Toán lớp 11. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy.

 

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)