YOMEDIA

Bộ 5 đề thi HK2 môn Toán 5 năm 2021-2022 có đáp án Trường TH Hoà Bình

Tải về
 
NONE

Xin giới thiệu đến các em Bộ 5 đề thi HK2 môn Toán 5 năm 2021-2022 có đáp án Trường TH Hoà Bình dưới đây nhằm giúp các em có thêm tài liệu tham khảo để chuẩn bị cho kì thi HK2 sắp tới thật tốt. HOC247 hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu bổ ích để các tham khảo. Chúc các em học tập tốt.

ADSENSE

TRƯỜNG TH HOÀ BÌNH

ĐỀ THI HỌC KÌ 2

MÔN TOÁN 5

NĂM HỌC 2021 – 2022

Thời gian: 45 phút

ĐỀ SỐ 1

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): Phân số  được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 1,2           

B. 3,6           

C. 2,4            

D. 4,8

Câu 2 (0,5 điểm): Trong các số thập phân 1,14; 1,09; 1,17; 1,018 số thập phân lớn nhất là:

A. 1,14          

B. 1,09        

C. 1,17          

 D. 1,018

Câu 3 (0,5 điểm): Chu vi của đường tròn có bán kính bằng 6dm là:

A. 37,68dm             

B. 18,84dm          

C. 9,42dm            

D. 9,42dm

Câu 4 (0,5 điểm): Một người đi quãng đường AB với vận tốc 36km/giờ hết 3 giờ 15 phút. Độ dài quãng đường AB là:

A. 85km                  

B. 96km                

C. 108km            

D. 117km

Câu 5 (1 điểm): Diện tích của hình thang có độ dài hai đáy lần lượt bằng 12cm, 20cm và chiều cao bằng 15cm là:

A. 60cm2          

 B. 120cm2             

C. 240cm2           

D. 480cm2

Câu 6 (1 điểm):  số sách là 28 quyển. Hỏi có tất cả bao nhiêu quyển sách?

A. 54 quyển            

B. 48 quyển           

C. 36 quyển           

D. 24 quyển

Câu 7 (1 điểm): Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 84 tạ 5 yến = …tấn là:

A. 8,45         

B. 84,5          

C. 845         

D. 8450

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 8 (2 điểm): Thực hiện phép tính:

a) 23,52 + 71,18 – 82,93          

b) 97,14 – 49,19 – 32,93

c) 482,53 – 9,15 x 16               

d) 67,18 + 340 : 16

Câu 9 (2 điểm): Đáy của một hình hộp chữ nhật có chiều dài 80cm, chiều rộng 50cm. Tính thể tích của hình hộp chữ nhật đó biết diện tích xung quanh của hình hộp bằng 7800cm2.

Câu 10 (1 điểm): Có 8 bao gạo đựng tất cả 128kg gạo. Hỏi 15 bao gạo như thế đựng tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Biết mỗi bao gạo đựng số gạo như nhau.

ĐÁP ÁN

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

   C

   C

   A

   D

   C

   B

  A

II. Phần tự luận

Câu 8. 

a) 23,52 + 71,18 – 82,93 = 11,77

b) 97,14 – 49,19 – 32,93 = 15,02

c) 97,14 – 49,19 – 32,93 = 336,13

d) 67,18 + 340 : 16 = 88,43

Câu 9. 

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

(80 + 50) x 2 = 260 (cm)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

7800 : 260 = 30 (cm)

Thể tích của hình hộp chữ nhật là:

80 x 50 x 30 = 120000 (cm3)

Đáp số: 120000cm3

Câu 10:

1 bao gạo đựng số ki-lô-gam gạo là:

128 : 8 = 16 (kg)

15 bao gạo đựng số ki-lô-gam gạo là:

16 x 15 = 240 (kg)

Đáp số: 240kg gạo

ĐỀ SỐ 2

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN 5 TRƯỜNG TH HOÀ BÌNH- ĐỀ 02

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): Tỉ số phần trăm giữa hai số 15 và 40 là:

A. 42,15%            

B. 37,5%           

C. 32,54%             

D. 28,95%

Câu 2 (0,5 điểm): Hỗn số  chuyển thành số thập phân được:

A. 5,127           

B. 5,5625          

C. 5,224            

D. 5,491

Câu 3 (0,5 điểm): Diện tích của đường tròn có đường kính bằng 12dm là:

A. 452,16dm2             

B. 226,08dm2               

C. 113,04dm2             

D. 56,52dm2

Câu 4 (0,5 điểm): Một đội công nhân đã sửa được 8km đường và đạt 32% kế hoạch đề ra. Đoạn đường mà đội công nhân phải sửa dài:

A. 25km             

B. 32km            

C. 48km            

D. 55km

Câu 5 (1 điểm): Chiều cao của hình thang có diện tích bằng 80cm2 và tổng độ dài hai đáy bằng 50cm là:

A. 3,2cm            

B. 3,5cm           

C. 3,8cm               

D. 4,2cm

Câu 6 (1 điểm): 4,2 lít dầu nặng 11,4kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu khối lượng của chúng bằng 28,5kg?

A. 22,4 lít           

B. 13,8 lít           

C. 12,46 lít          

D. 10,5 lít

Câu 7 (1 điểm): Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 30dm 14cm = …m là:

A. 3140              

B. 314                

C. 3,14                 

D. 31,4

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 8 (2 điểm): Tìm X, biết:

a) X – 27,18 = 33,64                     

b) X + 26,77 = 35

c) X x 4 = 15,96                            

d) X : 3,18 = 2,5

Câu 9 (2 điểm): Bác Hà nuôi cá cảnh trong chiếc bể dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài bằng 50cm, chiều rộng 30cm và chiều cao 40cm. Mực nước trong bể thấp hơn thành bể 5cm. Các loại cây và đá chiếm 1/10 thể tích của bể. Tính thể tích nước có trong bể cá.

Câu 10 (1 điểm): Một xe ô tô đi được 60% chiều dài con đường dài 700km. Hỏi ô tô còn phải đi tiếp bao nhiêu ki-lô-mét để đi hết con đường?

ĐÁP ÁN

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

B

C

A

A

D

C

 

---(Để xem tiếp nội dung của đề thi số 2 các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập vào HỌC247 để tải về máy)---

ĐỀ SỐ 3

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN 5 TRƯỜNG TH HOÀ BÌNH- ĐỀ 03

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): Số thập phân “hai mươi sáu phẩy chín mươi ba” được viết là:

A. 26,93          

B. 2693             

C. 269,3            

D. 2,693

Câu 2 (0,5 điểm): Tỉ số phần trăm giữa hai số 18 và 72 là:

A. 20%            

B. 25%              

C. 30%               

D. 35%

Câu 3 (0,5 điểm): Diện tích của hình tròn có bán kính bằng 3cm là:

A. 16,54cm2             

B. 18,96cm2               

C. 20,14cm2             

D. 28,26cm2

Câu 4 (0,5 điểm): Một người đi xe máy trên quãng đường AB dài 120km với vận tốc 50km/giờ. Hỏi sau bao lâu thì người đó đi hết quãng đường AB?

A. 3,2 giờ          

B. 3 giờ           

C. 2,5 giờ            

 D. 2,5 giờ

Câu 5 (1 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 45m và chiều rộng 28m. Hỏi diện tích của mảnh đất bằng bao nhiêu ha?

A. 12,6ha             

B. 1,26ha          

 C. 0,126ha             

D. 0,0126ha

Câu 6 (1 điểm): Một lớp học có 40 học sinh, trong đó số học sinh nam chiếm 40%. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nữ?

A. 16 học sinh            

B. 18 học sinh                 

C. 20 học sinh            

D. 24 học sinh

Câu 7 (1 điểm): Số thích hợp để điền vào chỗ 8km2 16hm2 = …ha là:

A. 816000            

B. 81600           

C. 8160           

D. 816

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 8 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

a) 2 giờ 15 phút + 6 giờ 37 phút             

b) 8 giờ 4 phút – 2 giờ 46 phút

c) 2,5 phút x 4                                        

d) 17,8 giây : 4

Câu 9 (2 điểm): Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng 16m và chiều cao 5m.

Câu 10 (1 điểm): Một đội công nhân có 16 người nhận sửa xong một quãng đường trong 10 ngày. Hỏi muốn làm xong quãng đường đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu công nhân? Biết rằng mức làm mỗi người như nhau.

ĐÁP ÁN

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

A

B

D

D

C

D

D

 

---(Để xem tiếp nội dung của đề thi số 3 các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập vào HỌC247 để tải về máy)---

ĐỀ SỐ 4

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN 5 TRƯỜNG TH HOÀ BÌNH- ĐỀ 04

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Số bé nhất trong các số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:

A. 3,505            

B. 3,050              

C. 3,005            

D. 3,055

Câu 2. Trung bình một người thợ làm một sản phẩm hết 1 giờ 30 phút. Người đó làm 5 sản phẩm mất bao lâu?

A. 7 giờ 30 phút    

B. 7 giờ 50 phút              

C. 6 giờ 50 phút          

D. 6 giờ 15 phút 

Câu 3. Có bao nhiêu số thập phân ở giữa 0,5 và 0,6:

A. Không có số nào                              

B. 1 số        

C. 9 số                                                  

D. Rất nhiều số

Câu 4. Hỗn số   viết thành số thập phân là:

 A. 3,90                

B. 3,09              

 C. 3,9100              

D. 3,10 

Câu 5. Tìm một số biết 20% của nó là 16. Số đó là:

A. 0,8                        

B. 8                      

C. 80                    

 D. 800
Câu 6. Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống

Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương đó là: 

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 0,48 m2  = …… cm2                     

b. 0,2 kg = …… g

c. 5628 dm3 = ……m3                     

d. 3 giờ 6 phút = ….giờ

Bài 2. Đặt tính và tính.  

a. 56,72 + 76,17                                

b. 367,21 - 128,82      

c. 3,17 x 4,5                                        

d. 52,08 : 4,2         

Bài 3. Quãng đường AB dài 180 km. Lúc 7 giờ 30 phút, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54 km/giờ, cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi: 

a) Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?

b) Chỗ 2 xe gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 4. Tính nhanh: \(\frac{{13}}{{50}} + 9\%  + \frac{{41}}{{100}} + 0,24\)

ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. Đáp án C

Câu 2. Đáp án A

Câu 3. Đáp án D

Câu 4. Đáp án B 

Câu 5. Đáp án C

---(Để xem tiếp nội dung của đề thi số 4 các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập vào HỌC247 để tải về máy)---

ĐỀ SỐ 5

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN 5 TRƯỜNG TH HOÀ BÌNH- ĐỀ 05

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): Số thập phân 5,14 được đọc là:

A. Năm mười bốn                   

B. Năm phẩy mười bốn

C. Năm và mười bốn

D. Năm chấm mười bốn

Câu 2 (0,5 điểm): Trung bình cộng của hai số 4,18 và 7,84 là:

A. 5,127               

B. 5,5625                

C. 5,224               

D. 5,491

Câu 3 (0,5 điểm): Chu vi của đường tròn có diện tích bằng 78,5cm2 là:

A. 17,5cm             

B. 34,1cm          

 C. 31,4cm            

D. 15,7cm

Câu 4 (1 điểm): Một rạp hát chứa được tối đa 1000 người. Hiện tại số người trong rạp là 280 người. Hỏi số người hiện nay trong rạp chiếm bao nhiêu phần trăm rạp hát?

A. 28%                  

B. 28%                 

C. 32%                  

D. 34%

Câu 5 (1 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 20m và chiều rộng 18m. Người ta dành 32% diện tích để làm nhà. Diện tích phần làm nhà là:

A. 134,22m2                    

B. 126,38m2                         

C. 124m2                        

 D. 115,2m2 

Câu 6 (0,5 điểm): Một cửa hàng bỏ ra 4 triệu tiền vốn. Trong thời gian kinh doanh cửa hàng lãi 24% so với tiền vốn. Số tiền cửa hàng lãi là:

A. 600 nghìn            

B. 720 nghìn          

C. 800 nghìn             

D. 960 nghìn

Câu 7 (1 điểm): Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 3 ngày 18 giờ = …giờ là:

A. 90          

B. 84           

C. 76          

D. 70

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 8 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

a) 2 tuần 6 ngày + 4 tuần 3 ngày

b) 4 năm 2 tháng – 1 năm 9 tháng

c) 16 giờ 25 phút x 9

d) 18,45 giây : 5

Câu 9 (2 điểm): Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều rộng 8m, chiều dài bằng 3/2 chiều rộng và chiều cao bằng trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng. Người ra thả vào bể nước một viên đá thì nước dâng lên đầy chậu và không tràn ra ngoài (viên đá nằm hoàn toàn trong bể nước). Tính thể tích của viên đá (biết rằng mực nước ban đầu bằng 7/10 chiều cao của bể)

Câu 10 (1 điểm): Trong kho có 20 tấn gạo. Lần thứ nhất người ta lấy ra một nửa số gạo và lần thứ hai người ta lấy ra 25% số gạo còn lại. Hỏi lần thứ hai người ra bao nhiêu tấn gạo?

ĐÁP ÁN

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

D

C

A

D

D

A

 

---(Để xem tiếp nội dung của đề thi số 5 các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập vào HỌC247 để tải về máy)---

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 5 đề thi HK2 môn Toán 5 năm 2021-2022 có đáp án Trường TH Hoà Bình. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF