YOMEDIA

Bộ 5 Đề thi giữa HK2 môn Tin Học 6 CD năm 2021-2022 Trường THCS-THPT Mỹ Bình

Tải về
 
ZUNIA12

Tài liệu Bộ 5 Đề thi giữa HK2 môn Tin Học 6 CD năm 2021-2022 Trường THCS-THPT Mỹ Bình là bộ đề thi giữa HK2 môn Tin học 6 được HOC247 biên tập và tổng hợp với phần đề và đáp án lời giải chi tiết góp phần giúp các em học sinh có thêm tài liệu rèn luyện kĩ năng làm đề chuẩn bị cho kì thi giữa HK2 sắp tới, Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em, chúc các em học sinh có kết quả học tập tốt!

ADSENSE

TRƯỜNG THCS – THPT

MỸ BÌNH

ĐỀ THI GIỮA HK II

NĂM HỌC 2021-2022

MÔN TIN HỌC 6 - CD

Thời gian: 45 phút

1. ĐỀ SỐ 1

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Nhược điểm của việc tạo sơ đồ tư duy theo cách thủ công là gì?

A. Khó sắp xếp, bố trí nội dung.             B. Hạn chế khả năng sáng tạo.

C. Không linh hoạt để có thể làm ở bất cử đâu, đòi hỏi công cụ khó tìm kiếm.

D. Không dễ dàng trong việc mở rộng, sửa chữa và chia sẻ cho nhiều người.

Câu 2: Phát biểu nào không phải là ưu điểm của việc tạo sơ đồ tư duy bằng phần mềm máy tính?

A. Có thể sắp xếp, bố trí với không gian mở rộng, dễ dàng sửa chữa, thêm bớt nội dung.

B. Có thể chia sẻ được cho nhiều người.

C. Có thể làm ở bất cứ đâu, không cần công cụ hỗ trợ.

D. Có thể kết hợp và chia sẻ để sử dụng cho các phần mềm máy tính khác.  

Câu 3: Thông tin trong sơ đồ tư duy thường được tổ chức thành:

A. tiêu đề, đoạn văn.                                

B. chủ đề chính, chủ đề nhánh.

C. mở bài, thân bài, kết luận.                     

D. chương, bài, mục.

Câu 4: Sơ đồ tư duy gồm các thành phần:

A. Bút, giấy, mực.                                                            B. Phần mềm máy tính.

C. Từ ngữ ngắn gọn, hình ảnh, đường nối, màu sắc,...  D. Con người, đồ vật, khung cảnh,...

Câu 5: Thao tác nào không phải là thao tác định dạng văn bản?

A. Thay đổi kiểu chữ thành chữ nghiêng.

B. Chọn chữ màu xanh.

C. Căn giữa đoạn văn bản.

D. Thêm hình ảnh vào văn bản.

Câu 6: Việc phải làm đầu tiên khi muốn thiết lập định dạng cho một đoạn văn bản là:

A. Vào thẻ Home, chọn nhóm lệnh Paragraph.      B. Cần phải chọn toàn bộ đoạn văn bản.

C. Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí bất kì trong đoạn văn bản.    D. Nhấn phím Enter.

II. TỰ LUẬN
Câu 1
Sơ đồ tư duy là gì? Nêu tác dụng của sơ đồ tư duy?

Câu 2 Bạn Minh đã soạn thảo một câu ca dao và định dạng văn bản như Hình 11. Theo em, bạn Minh đã sử dụng những lệnh nào để căn chỉnh lề của các đoạn văn bản? Giải thích?

Câu 3  Ghép mỗi lệnh ở cột bên trái với ý nghĩa của chúng ở cột bên phải cho phù hợp.

1) Insert Left

a) Chèn thêm hàng vào phía trên hàng đã chọn.

2) Insert Right

b) Chèn thêm hàng vào phía dưới hàng đã chọn.

3) Insert Above

c) Chèn thêm cột vào phía bên trái cột đã chọn.

4) Insert Below

d) Chèn thêm cột vào phía bên phải cột đã chọn.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 01

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

B

C

D

C

D

C

----

 -(Để xem nội dung phần còn lại đáp án của Đề thi số 01, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)-

2. ĐỀ SỐ 2

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 - TRƯỜNG THCS-THPT MỸ BÌNH - ĐỀ 02

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM

Hãy chọn một đáp án đúng, viết chữ cái đứng trước đáp án đúng vào bài làm của em.

Câu 1: Sơ đồ tư duy là:

 1. Một sơ đồ trình bày thông tin trực quan bằng cách sử dụng từ ngữ ngắn gọn, hình ảnh, các đường nối để thể hiện các khái niệm và ý tưởng.
 2. Văn bản của một chương trình truyền hình.
 3. Bản vẽ kiến trúc một ngôi nhà.
 4. Một sơ đồ hướng dẫn đường đi.

Câu 2: Sơ đồ tư duy giúp chúng ta:

 1. Ghi nhớ ít hơn.
 2. Giải các bài toán.
 3. Hạn chế khả năng sáng tạo.
 4. Nhìn thấy bức tranh tổng thể, dễ ghi nhớ, tăng khả năng sáng tạo.

Câu 3: Sơ đồ tư duy gồm các thành phần:

 1. Bút, giấy, mực.
 2. Phần mền máy tính.
 3. Từ ngữ ngắn gọn, hình ảnh, đường nối, màu sắc, …
 4. Con người, đồ vật, khung cảnh, …

Câu 4: Thông tin trong sơ đồ tư duy thường được tổ chức thành:

 1. Tiêu đề, đoạn văn.
 2. Chủ đề chính, chủ đề nhánh.
 3. Mở bài, thân bài, kết luận.
 4. Chương, bài, mục.

Câu 5: Nhược điểm của việc tạo sơ đồ tư duy theo cách thủ công trên giấy là:

 1. Khó sắp xếp, bố trí nội dung.
 2. Hạn chế khả năng sáng tạo.
 3. Không linh hoạt để có thể làm ở bất cứ đâu, đòi hỏi công cụ khó tìm kiếm.
 4. Không dễ dàng trong việc mở rộng, sửa chữa và chia sẻ cho nhiều người.

Câu 6: Phát biểu sai về việc tạo được sơ đồ tư duy tốt là:

 1. Các đường kẻ càng ở gần hình ảnh trung tâm thì càng nên tô màu đậm hơn và kích thước dày hơn.
 2. Nên dùng các đường kẻ cong thay vì các đường kẻ thẳng.
 3. Nên bố trí thông tin đều quanh hình ảnh trung tâm.
 4. Không nên sử dụng màu sắc trong sơ đồ tư duy vì màu sắc làm người xem mất tập trung vào vấn đề chính.

Câu 7: Các phần văn bản được phân cách nhau bởi dấu ngắt đoạn được gọi là:

 1. Dòng.                          B. Trang.                     C. Đoạn.                      D. Câu.

Câu 8: Muốn khởi động chương trình soạn thảo văn bản Word, trên màn hình nền em nháy đúp chuột trên biểu tượng:

Câu 9: Việc phải làm đầu tiên khi muốn thiết lập định dạng cho một đoạn văn bản là:

 1. Vào thẻ Home, chọn nhóm lệnh Paragraph.
 2. Cần phải chọn toàn bộ đoạn văn bản.
 3. Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí bất kì trong đoạn văn bản,
 4. Nhấn phím Enter.

Câu 10: Để đặt hướng cho trang văn bản, trên thẻ Page Layout vào nhóm lệnh Page Setup sử dụng lệnh:

 1. Orientation.                 B. Size.                       C. Margins.                 D. Columns.

II.PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Nêu các bước để lưu một văn bản.

Câu 2. Bảng danh sách lớp 6A đăng kí học các môn tự chọn như sau:

STT

Họ đệm

Tên

Đăng kí môn học ngoại khóa

1

Nguyễn Hải

Bình

Taekwondo

2

Ngô Văn

Chinh

Taekwondo

3

Hoàng Thùy

Dương

Múa hiện đại

4

Đào Mộng

Điệp

Múa hiện đại

Nêu các bước để chèn thêm cột ngày sinh vào giữa cột tên và cột đăng kí môn học, và định dạng như hình sau:

STT

Họ đệm

Tên

Ngày sinh

Đăng kí môn học ngoại khóa

1

Nguyễn Hải

Bình

 

Taekwondo

2

Ngô Văn

Chinh

 

Taekwondo

3

Hoàng Thùy

Dương

 

Múa hiện đại

4

Đào Mộng

Điệp

 

Múa hiện đại

Câu 3: Vẽ sơ đồ tư duy (vào giấy kiểm tra) trình bày tóm tắt nội dung chủ đề 5: Ứng dụng tin học. Yêu cầu vẽ chủ đề chính, 5 chủ đề nhánh và phát triển thông tin cho mỗi chủ đề nhánh (các đề mục chính của mỗi bài học).

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 02

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

D

C

B

D

D

C

A

C

A

 

 ----

 -(Để xem nội dung phần còn lại đáp án của Đề thi số 02, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)-

3. ĐỀ SỐ 3

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 - TRƯỜNG THCS-THPT MỸ BÌNH - ĐỀ 03

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trong phần mềm soạn thảo văn bản Word 2010, lệnh Portrait dùng để

A. chọn hướng trang đứng.

B. chọn hướng trang ngang.

C. chọn lề trang.

D. chọn lề đoạn văn bản.

Câu 2: Phát biểu nào sai về việc tạo được sơ đồ tư duy tốt?

A. Các đường kẻ càng ở gần hình ảnh trung tâm thì càng nên tô màu đậm hơn và kích thước dày hơn.

B. Nên dùng các đường kẻ cong thay vì các đường thẳng.

C. Nên bố tri thông tin đều quanh hình ảnh trung tâm.

D. Không nên sử dụng màu sắc trong sơ đồ tư duy vì màu sắc làm người xem mất tập trung vào vấn đề chính.

Câu 3: Các phần văn bản được phân cách nhau bởi dấu ngắt đoạn được gọi là:

A. Dòng.             B. Trang.                   C. Đoạn.                 D. Câu.
Câu 4: Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai?

A. Bảng giúp trình bày thông tin một cách cô đọng.

B. Bảng giúp tìm kiếm, so sánh và tổng hợp thông tin một cách dễ dàng hơn.

C. Bảng chỉ có thể biểu diễn dữ liệu là những con số.

D. Bảng có thể được dùng để ghi lại dữ liệu của công việc thống kê, điều tra, khảo sát,...

Câu 5: Sử dụng lệnh Insert/Table rồi dùng chuột kéo thả để chọn số cột và số hàng thì số cột, số hàng tối đa có thể tạo được là:

A. 10 cột, 10 hàng.                       

B. 10 cột, 8 hàng.

C. 8 cột, 8 hàng.                                      

D. 8 cột, 10 hàng.

Câu 6: Để chèn một bảng có 30 hàng và 10 cột, em sử dụng thao tác nào?

A. Chọn lệnh Insert/Table, kéo thả chuột chọn 30 hàng, 10 cột.

B. Chọn lệnh Insert/Table/Table Tools, nhập 30 hàng, 10 cột.

C. Chọn lệnh Insert/Table/lnsert Table, nhập 30 hàng, 10 cột.

D. Chọn lệnh Table Tools/Layout, nhập 30 hàng, 10 cột.
II. TỰ LUẬN
Câu 1
Sơ đồ tư duy là gì? Nêu tác dụng của sơ đồ tư duy?

Câu 2 Bạn Minh đã soạn thảo một câu ca dao và định dạng văn bản như Hình 11. Theo em, bạn Minh đã sử dụng những lệnh nào để căn chỉnh lề của các đoạn văn bản? Giải thích?

Câu 3  Ghép mỗi lệnh ở cột bên trái với ý nghĩa của chúng ở cột bên phải cho phù hợp.

1) Insert Left

a) Chèn thêm hàng vào phía trên hàng đã chọn.

2) Insert Right

b) Chèn thêm hàng vào phía dưới hàng đã chọn.

3) Insert Above

c) Chèn thêm cột vào phía bên trái cột đã chọn.

4) Insert Below

d) Chèn thêm cột vào phía bên phải cột đã chọn.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 03

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

D

C

A

C

B

C

 

----

 -(Để xem nội dung phần còn lại đáp án của Đề thi số 03, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)-

4. ĐỀ SỐ 4

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 - TRƯỜNG THCS-THPT MỸ BÌNH - ĐỀ 04

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trong phần mền soạn thảo văn bản Word 2010, lệnh Portrait dùng để:

A. Chọn hướng trang đứng.                                  C. Chọn lề trang.

B. Chọn hướng trang ngang.                                D. Chọn lề đoạn văn bản.

Câu 2: Để sử dụng hộp thoại Font trong Word em chọn lệnh:

A. Insert-> Font;                                                         B. Home-> Font;

C. Page Layout-> Font;                                              D. File-> Font.

Câu 3:  Nút lệnh dùng để lưu văn bản là:

Câu 4: Thao tác sau đây không thực hiện được sau khi dùng lệnh File/Print để in văn bản là:

 1. Nhập số trang cần in.
 2. Chọn khổ giấy.
 3. Thay đổi lề của đoạn văn bản.
 4. Chọn máy in để in nếu máy tính được cài đặt nhiều máy in.

Câu 5: Trong các phát biểu sau, phát biểu sai là:

 1. Bảng giúp trình bày thông tin một cách cô đọng.
 2. Bảng giúp tìm kiếm, so sánh và tổng hợp thông tin một cách dễ dàng hơn.
 3. Bảng chỉ có thể biểu diễn dữ liệu là những con số.
 4. Bảng có thể được dùng để ghi lại dữ liệu của công việc thống kê, điều tra, khảo sát, …

Câu 6: Sử dụng lệnh Insert/Table rồi dùng chuột kéo thả để chọn số cột và số hàng thì số cột, số hàng tối đa có thể tạo được là:

A. 10 cột, 10 hàng.                                         C. 8 cột, 8 hàng.

B. 10 cột, 8 hàng.                                            D. 8 cột, 10 hàng.

Câu 7: Để chèn một bảng có 30 hàng và 10 cột, em sử dụng thao tác:

 1. Chọn lệnh Insert/Table, kéo thả chuột chọn 30 hàng, 10 cột.
 2. Chọn lệnh Insert/Table/ Table Tools, nhập 30 hàng, 10 cột.
 3. Chọn lệnh Insert/Table/Insert Table, nhập 30 hàng, 10 cột.
 4. Chọn lệnh Table Tools/Layout, nhập 30 hàng, 10 cột.

Câu 8: Thao tác chèn thêm cột vào bên trái cột đã chọn là:

 1. Chọn Insert/Insert Rows Below.       
 2. Chọn Insert/Insert Rows Above.
 3. Chọn Insert/Insert Columns to the Right.
 4. Chọn Insert/Insert Columns to the Left.

Câu 9: Để gộp nhiều ô đã chọn, ta dùng nút lệnh:

A. Split Table.                                                      B. Split Cells   .     

C. Merge Cells.                                                     D. Insert Cells.

Câu 10: Bạn An đã căn chỉnh dữ liệu trong ô để được kết quả như Hình 1 sau:

Bạn đã sử dụng lệnh nào trong nhóm lệnh Alignment:

 1. Trên, Trái.                   B. Trên, giữa. C. Trên, Phải.  D. Giữa, Giữa.

II.PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1.Nêu các bước để lưu một văn bản.

Câu 2.Bảng danh sách lớp 6A đăng kí học các môn tự chọn như sau:

STT

Họ đệm

Tên

Đăng kí môn học ngoại khóa

1

Nguyễn Hải

Bình

Taekwondo

2

Ngô Văn

Chinh

Taekwondo

3

Hoàng Thùy

Dương

Múa hiện đại

4

Đào Mộng

Điệp

Múa hiện đại

Nêu các bước để chèn thêm cột ngày sinh vào giữa cột tên và cột đăng kí môn học, và định dạng như hình sau:

STT

Họ đệm

Tên

Ngày sinh

Đăng kí môn học ngoại khóa

1

Nguyễn Hải

Bình

 

Taekwondo

2

Ngô Văn

Chinh

 

Taekwondo

3

Hoàng Thùy

Dương

 

Múa hiện đại

4

Đào Mộng

Điệp

 

Múa hiện đại

Câu 3: Vẽ sơ đồ tư duy (vào giấy kiểm tra) trình bày tóm tắt nội dung chủ đề 5: Ứng dụng tin học. Yêu cầu vẽ chủ đề chính, 5 chủ đề nhánh và phát triển thông tin cho mỗi chủ đề nhánh (các đề mục chính của mỗi bài học).

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 04

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

C

C

B

C

D

C

B

 

----

 -(Để xem nội dung phần còn lại đáp án của Đề thi số 04, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)-

5. ĐỀ SỐ 5

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 - TRƯỜNG THCS-THPT MỸ BÌNH - ĐỀ 05

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trong Word 2016, khi em đặt con trỏ soạn thảo trong bảng nhóm thẻ Table Tools sẽ xuất hiện giúp em định dạng bảng. Để chỉnh sửa bảng, em chọn thẻ:

 1. Layout.            B. Design.                   C. Insert.                     D. Home.

Câu 2: Bảng danh sách lớp 6A với cột Tên được trình bày theo thứ tự vần A, B, C.

STT

Họ đệm

Tên

1

Nguyễn Hải

Bình

2

Hoàng Thùy

Dương

3

Đào Mộng

Điệp

Để bổ sung bạn Ngô Văn Chinh vào dang sách mà vẫn đảm bảo yêu cầu dang sách được xếp theo vần A, B, C của tên, em sẽ thêm một dòng ở vị trí:

 1. Thêm một dòng vào cuối bảng.
 2. Thêm một dòng vào trước dòng chứa tên bạn Bình.
 3. Thêm một dòng vào trước dòng chứa tên bạn Dương.
 4. Thêm một dòng vào sau dòng chứa tên bạn Bình.

Câu 3: Lệnh Find được sử dụng khi:

 1. Khi muốn định dạng chữ in nghiêng cho một đoạn văn bản.
 2. Khi muốn tìm kiếm một từ hoặc cụm từ trong văn bản.
 3. Khi muốn thay thế một từ hoặc cụm từ trong văn bản.
 4. Khi cần thay đổi phông chữ của văn bản.

Câu 4: Lệnh Replace được sử dụng khi:

 1. Khi muốn định dạng chữ đậm cho một đoạn văn bản.
 2. Khi muốn tìm kiếm một từ hoặc cụm từ trong văn bản.
 3. Khi muốn thay thế một từ hoặc cụm từ trong văn bản.
 4. Khi cần thay đổi phông chữ của văn bản.

Câu 5: Lệnh tìm kiếm và thay thế nằm trong nhóm lệnh:

 1. Editing             B. Paragraph.              C. Styles.                     D. Font.

Câu 6: Các bước thực hiện:

 1. Trong nhóm lệnh Editing ở thẻ Home, chọn Replace.
 2. Gõ từ hoặc cụm từ cần thay thế.
 3. Chọn Replace hoặc Replace All để thay thế lần lượt hoặc tất cả các từ trong toàn bộ văn bản.
 4. Gõ từ hoặc cụm từ cần tìm.

Để sắp xếp lại các bước theo trình tự thực hiện việc thay thế từ hoặc cụm từ cần tìm kiếm. Ta  thực hiện như sau:

A. (1) → (2)  (3)(4).                                         C. (1) (3) (4)(2).           

B. (1) (2)(4)(3).                                         D. (1) (4) (3)(2).           

Câu 7: Bạn Bình đang viết về đặc sản cốm làng Vòng để giới thiệu Ẩm thực Hà Nội cho các bạn ở nơi khác. Tuy nhiên, bạn muốn sửa lại văn bản, thay thế tất cả các từ “món ngon” bằng từ “đặc sản”. Bạn sẽ sử dụng lệnh trong hộp thoại Find anh Replace là:

 1. Replace All.                B. Replace.                 C. Find next.               D. Cancel.

Câu 8: Khi sử dụng hộp thoại Find anh Replace, nếu tìm được một từ mà chúng ta không muốn thay thế, chúng ta có thể bỏ qua từ đó bằng cách chọn lệnh:

 1. Replace All.                B. Replace.                 C. Find next.               D. Cancel.

II.PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Nêu các bước để lưu một văn bản.

Câu 2. Bảng danh sách lớp 6A đăng kí học các môn tự chọn như sau:

STT

Họ đệm

Tên

Đăng kí môn học ngoại khóa

1

Nguyễn Hải

Bình

Taekwondo

2

Ngô Văn

Chinh

Taekwondo

3

Hoàng Thùy

Dương

Múa hiện đại

4

Đào Mộng

Điệp

Múa hiện đại

Nêu các bước để chèn thêm cột ngày sinh vào giữa cột tên và cột đăng kí môn học, và định dạng như hình sau:

STT

Họ đệm

Tên

Ngày sinh

Đăng kí môn học ngoại khóa

1

Nguyễn Hải

Bình

 

Taekwondo

2

Ngô Văn

Chinh

 

Taekwondo

3

Hoàng Thùy

Dương

 

Múa hiện đại

4

Đào Mộng

Điệp

 

Múa hiện đại

Câu 3: Vẽ sơ đồ tư duy (vào giấy kiểm tra) trình bày tóm tắt nội dung chủ đề 5: Ứng dụng tin học. Yêu cầu vẽ chủ đề chính, 5 chủ đề nhánh và phát triển thông tin cho mỗi chủ đề nhánh (các đề mục chính của mỗi bài học).

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 05

1

2

3

4

5

6

7

8

A

C

B

C

A

B

A

C

 

----

 -(Để xem nội dung phần còn lại đáp án của Đề thi số 05, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)-

Trên đây là 1 phần trích đoạn nội dung tài liệu Bộ 5 Đề thi giữa HK2 môn Tin Học 9 năm 2021-2022 Trường THCS-THPT Mỹ Bình có đáp án. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập. 

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF