YOMEDIA

Bài tập chủ đề Phân bón Hóa học

Tải về
 
ZUNIA12

Dưới đây là Bài tập chủ đề Phân bón Hóa học. Tài liệu được biên soạn và tổng hợp với mục đích giúp các em ôn tập kiến thức, củng cố kĩ năng giải bài tập trắc nghiệm, đồng thời tự đánh giá năng lực bản thân, đề ra kế hoạch ôn tập hợp lý. Mời các em cùng tham khảo!

ANYMIND360

BÀI TẬP CHỦ ĐỀ PHÂN BÓN HÓA HỌC

 

1. Mức độ nhận biết

Câu 1 Trong các hợp chất sau hợp chất có trong tự nhiên dùng làm phân bón hoá học:

A.CaCO3             B.Ca3(PO4)2               C.Ca(OH)2               D.CaCl2                                                       

Câu 2  Trong các loại phân bón sau, phân bón hoá học kép là:

A.(NH4)2SO4                            B.Ca (H2PO4)2                                        

C.KCl                                       D.KNO3                                               

Câu 3 Trong các loại phân bón hoá học sau loại nào là phân đạm ?

A. KCl                                      B. Ca3(PO4)2                                            

C. K2SO4                                  D. (NH2)2CO     

Câu 4: Phân đạm cung cấp nitơ cho cây dưới dạng ion:

A. NO3- và NH4+                      B. NH4+, PO43-     

C. PO43-  ,K+                             D. K, NH4+

Câu 5: Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá bằng hàm lượng: 

A. %N                                     B. %P2O5       

C. %K2O                                 D. %P

Câu 6 Thành phần chính của phân bón phức hợp amophot là:

A.Ca3(PO4)2, (NH4)2HPO4                            B. NH4NO,Ca(H2PO4)2   

C. NH4H2PO4,(NH4)2HPO4                          D. NH4H2PO,Ca(H2PO4)2

Câu 7 Phân bón nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của

A. (NH4)2HPO4 ,KNO3                      B. (NH4)2HPO4,NaNO3    

C. (NH4)3PO4 , KNO3                         D. NH4H2PO,KNO3

2.  Mức độ thông hiểu                      

Câu 1 Dãy phân bón hoá học chỉ chứa toàn phân bón hoá học đơn là:

A. KNO3 , NH4NO3 , (NH2)2CO

B. KCl , NH4H2PO4 , Ca(H2PO4)2

C. (NH4)2SO4 , KCl , Ca(H2PO4)2

D. (NH4)2SO4 ,KNO, NH4Cl       

Câu 2  Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Thành phần chính của  supephotphat kộp gồm  Ca(H2PO4)và CaSO4                  

B. Urê có công thức là (NH2)2CO

C. Supephotphat chỉ có Ca(H2PO4)2                                                                                 

D.  Phân lân cung cấp nitơ cho cây trồng

Câu 3 Phân lân cung cấp photpho cho cây dưới dạng ion:

A. NO3- và NH4+                                 B. photphat (PO43-)                

C. PO43-  và K+                                    D. K+  và NH4+

Câu 4 Loại đạm nào sau đây được gọi là đạm 2 lá?

A.NaNO3                    B.NH4NO3                  C.Ca(NO3)2                 D. (NH4)2CO3

Câu 5  Để đánh giá chất lượng phân đạm, người ta dựa vào chỉ số

A.% khối lượng NO có trong phân

B.% khối lượng HNO3 có trong phân

C.% khối lượng N có trong phân

D.% khối lượng NH3 có trong phân

Câu 6 Các loại phân bón hóa học đều là những hóa chất có chứa:

A. các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng   

B. nguyên tố nitơ và một số nguyên tố khác

C. nguyên tố photpho và một số nguyên tố khác         

D. nguyên tố kali và một số nguyên tố khác

Câu 7 Phân đạm cung cấp nitơ cho cây dưới dạng ion:

A. NO3- và NH4+             B. NH4+, PO43-         C. PO43-  ,K+                   D. K+  , NH4+

Câu 8 Phân kali cung cấp kali cho cây dưới dạng ion:

 A. NO3- và NH4+              B. K+                  C. photphat (PO43-)       D. K+  và NH4+

Câu 9 Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất:   

A. ít chua              B. chua                           C. kiềm                           D. trung tính

3.  Mức độ vận dụng thấp                      

Câu 1 Trong các loại phân bón sau, loại phân bón nào có lượng  đạm cao nhất ?

A. NH4NO3                                        B.NH4Cl              

C.(NH4)2SO4                                       D. (NH2)2CO                                        

Câu 2 Để nhận biết 2 loại phân bón hoá học là: NH4NO3 và NH4Cl. Ta dùng dung dịch:

A. NaOH                                            B. Ba(OH)2

C. AgNO3                                           D. BaCl2                                                  

Câu 3  Để nhận biết dung dịch NH4NO3 , Ca(PO4)2 , KCl người ta dùng dung dịch :

A.NaOH                                 B. Ba(OH)2                            

C. KOH                                  D.Na2CO                                                   

Câu 4 Cho 0,1 mol Ba(OH)2 vào dung dịch NH4NO3 dư thì thể tích thoát ra ở đktc là :

A. 2,24  lít            B. 4,48  lít                      C. 22,4  lít            D. 44,8  lít                           

Câu 5 Khối lượng của nguyên tố N có trong 200 g (NH4)2SO4 là

A.42,42 g             B. 21,21 g                      C. 24,56 g            D. 49,12 g

...

Trên đây là phần trích dẫn Bài tập chủ đề Phân bón Hóa học, để xem toàn bộ nội dung chi tiết, mời các bạn cùng quý thầy cô vui lòng đăng nhập để tải về máy. 

Chúc các em đạt điểm số thật cao trong kì thi sắp đến!

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON