YOMEDIA

100 Câu trắc nghiệm chương Nito - Photpho

Tải về
 
ZUNIA12

HỌC247 xin giới thiệu đến các em 100 Câu trắc nghiệm chương Nito - Photpho. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em tự luyện tập với các câu hỏi lý thuyết đa dạng, ôn tập lại các kiến thức cần nắm một cách hiệu quả, chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo.

ANYMIND360

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG NITƠ – PHOTPHO

 

Câu 1. Khí nào sau đây tồn tại liên kết ba trong phân tử ?

A. H2                            B. N2                                      C. O2                                  D. Cl2

Câu 2. Câu 1. Kết luận nào sau đây không đúng :

A.liên kết trong phân tử N2 là một liên kết ba.

B.liên kết trong phân tử N2 là liên kết cộng hoá trị không cực.

C.tổng số electron của phân tử N2 là 14.

D.liên kết trong phân tử N2 kém bền hơn liên kết trong phân tử Cl2

Câu 3. Trong phản ứng giữa N2 và H2 ,N2 đóng vai trò là chất gì?

A.chất oxi hoá             

B. chất khử                   

C.chất khử và chất oxi hoá                                     

D. không xác định được.

Câu 4. Trong phản ứng giữa N2 với chất nào sau đây, N2 đóng vai trò là chất khử?

A. Li                              B.H2                                   C.O2                                       D.Mg

Câu 5. Trong các oxit axit sau, oxit axit nào được điều chế trực tiếp từ N2

A. NO                            B. N2O                               C.N2O5                                   D.N2O3

Câu 6. Cho các chất sau : NO, NO2,NH3,NH4Cl, N2O,N2O5 và Mg3N2. Trong các chất trên, có bao nhiêu chất trong đó số oxi hoá của nitơ là -3?

A.4                                B.3                                     C.5                                          D.2

Câu 7. chiều tăng dần số oxi hoá nitơ trong hợp chất dưới đây là :

A.NH4Cl, N2, NO2, NO, HNO3                              B.N2, NH4Cl, NO2,NO,HNO3

C.NH4Cl,N2,NO,NO2,HNO3                                  C.N2,NO2,NO,HNO3,NH4Cl

Câu 8. Người ta sản xuất khí nitơ trong công nghiệp bằng phương pháp nào dưới đây:

A.nhiệt phân dung dịch NH4NO2 bão hoà             B.chưng cất phân đoạn không khí lỏng

C.dùng photpho để đốt cháy hết oxi không khí      D.cho không khí đi qua bột đồng nung nóng

Câu 9. Trong phòng thí nghiệm, có thể điều chế khí nitơ bằng cách đun nóng dung dịch bão hoà của :

A.NH4NO2                   B.NH3                                C.NH4Cl                                 D.NaNO3

Câu 10. Khí N2 tương đối trơ ở nhiệt độ thường là do :

A.nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ

B.phân tử N2 không phân cực

C.nitơ có năng lượng lớn nhất trong nhóm VIA.

D.liên kết trong phân tử nitơ là liên kết 3, có năng lượng rất lớn

Câu 11. Ở điều kiện thường, không tồn tại hỗn hợp khí

A.N2,O2                        B.NO,O2                            C.NH3,O2                               D.N2,H2

Câu 12. Công thức nào dưới đây của nhôm nitrua và liti nitrua là đúng :

A.LiN3 và Al3N            B.Li3N và AlN                  C.Li2N3 và Al2N3                   D.Li3N2 và Al3N2

Câu 13. Nitơ có thể phản ứng với tất cả những chất nào dưới đây ?

A.Na, H2 ,O2, Cu          B.Ag, Na, H2 ,O2               C.Ca, Mg, H2 ,O2                   D.Hg, Na, H2 , O2

Câu 14. Các kim loại nào sau đây đều có khả năng phản ứng với nitơ ở nhiệt độ cao?

A.Ca, Mg, Zn,Al          B.Ag, Ca, Mg, Cr              C.Al, Zn, Cu, Mg                   C.Pt, Mg, Ca,Na

Câu 15. Khí nào sau đây chiếm khoảng 4/5 thể tích không khí ?

A.oxi                             B.hiđro                               C.nitơ                                     D.clo

Câu 16. Phát biểu nào sau đây không đúng

A.Nguyên tố nitơ là một trong những thành phần dinh dưỡng chính của thực vật.

B.Nitơ nằm ở ô thứ 7, chu kì 2, nhóm VA trong bảng tuần hoàn.

C.Trong các phản ứng oxi hoá – khử. nitơ thể hiện tính oxi hoá hoặc tính khử.

D.Trong tự nhiên, nitơ chỉ tồn tại ở dạng tự do.

...

Trên đây là phần trích dẫn 100 Câu trắc nghiệm chương Nito - Photpho, để xem toàn bộ nội dung chi tiết, mời các bạn cùng quý thầy cô vui lòng đăng nhập để tải về máy. 

Chúc các em đạt điểm số thật cao trong kì thi sắp đến!

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON