Trắc nghiệm Vật lý 8 Bài 22 Dẫn nhiệt

90 phút 5 câu 5 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):