Trắc nghiệm Tin học 6 Bài thực hành tổng hợp Du lịch ba miền

90 phút 10 câu 28 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):