AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một số thuộc tính định dạng kí tự cơ bản gồm có:

  • A. Phông chữ (Font)
  • B. Kiểu chữ (Type)
  • C. Cỡ chữ và màu sắc
  • D. Cả ba ý trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>