YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để thay đổi kích thước của hình ảnh đã được chèn vào văn bản, người sử dụng thực hiện các thao tác nào dưới đây?

  • A. Chọn hình ảnh cần thay đổi kích thước và nháy nút lệnh 
  • B. Đặt con trỏ chuột vào giữa hình ảnh, nháy nút phải chuột và chọn Show Picture Toolbar
  • C. Chọn hình ảnh, đưa con trỏ chuột lên một trong các nút bao quanh hình ảnh và kéo thả chuột cho đến khi có kích thước cần thiết
  • D. Chọn hình ảnh cần thay đổi kích thước và nháy nút lệnh 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn hình ảnh, đưa con trỏ chuột lên một trong các nút bao quanh hình ảnh và kéo thả chuột cho đến khi có kích thước cần thiết

  RANDOM

Mã câu hỏi: 13095

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA