ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sử dụng chương trình soạn thảo văn bản Microsoft Word, em có thể thay đổi:

  • A. Kiểu chữ và khoảng cách lề của các đoạn văn bản
  • B. Khoảng cách giữa các dòng
  • C. Kích thước của phông chữ
  • D. Tất cả các tính chất nói trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13103

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON